วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 8 ปีทองอันสุขสันต์ (ตอนที่ 1 ลอร่าออกจากบ้าน)