วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 4 บ้านเล็กริมห้วย(ตอน ประตูฝังดิน)