วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 2 เด็กชายชาวนา(ตอนเย็นย่ำแห่งฤดูหนาว)