16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

การนำหนังสือหรือลวดลายของหนังสือมาตกแต่งอาคารสถานที่ ตึกรามบ้านช่อง จะสวยไปอีกแบบ

22 มีนาคม 2560

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

ไม่น่าเชื่อว่า การนำหนังสือหรือลวดลายของหนังสือมาตกแต่งอาคารสถานที่ ตึกรามบ้านช่อง จะสวยไปอีกแบบ สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใครเห็นแล้วเปื่อนำไปปรับใช้กันดูได้นะคะ

 

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

16 สิ่งปลูกสร้างที่ตกแต่งด้วยหนังสือ

Share: | View : 877