ข้าวพอเพียง

ข้าวเปลือกถุงเล็กๆ แต่แฝงด้วยแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ คอยเตือนใจให้รู้จักพอเพียง ตามคำสอนพ่อ

21 พฤศจิกายน 2559

ข้าวพอเพียง

"ข้าวพอเพียง" ข้าวเปลือกถุงเล็กๆ แต่แฝงด้วยแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ คอยเตือนใจให้รู้จักพอเพียง ตามคำสอนพ่อ

 

นับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม เป็นต้นมา ที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เมื่อถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ แล้ว จะได้รับแจกของที่ระลึกหลักๆ คือข้าวเปลือกพอเพียง บรรจุภายในถุงสีขาว ติดฉลากพร้อมข้อความว่า “พอเพียง” ซึ่งได้อัญเชิญลายพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มามอบให้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศเป็นที่ระลึก ที่บริเวณระหว่างประตูสรีสุนทรและประตูเทวาภิรมย์

 

ข้าวพอเพียง

 

ข้าวเปลือกบรรจุถุง “พอเพียง” มาจากหลักคิดที่ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญต่อการปลูกข้าว เพราะข้าวคือชีวิตของชาวไทย พระองค์ทรงทำให้เห็น ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าว และการปลูกข้าว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร ส่วนคำว่า “พอเพียง” คือหลักปรัชญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชน ซึ่งยึดหลักความพอดี พอมี พอใช้ ตามฐานะและความสามารถของแต่ละบุคคล ที่เรียกว่า “พอเพียง” โดยใช้ตัวอักษรที่ออกแบบขึ้นเป็นการเฉพาะ “ข้าวพอเพียง” จึงเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ และให้ยึดมั่นในความพอเพียง ตามคำสอนของพระองค์ท่าน

 

ที่มา tnews.co.th และ matichon.co.th
บทความโดย ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Share: | View : 1,099