หนังสือที่ทำให้คุณลึกซึ้งกับคำว่า “แม่” : แม่เปรียบเสมือนผู้สร้างโลกให้เราอยู่ และ สร้างเราให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนได้ในวันนี้

หนังสือที่ทำให้คุณลึกซึ้งกับคำว่า “แม่”

หนังสือที่ทำให้คุณลึกซึ้งกับคำว่า “แม่” แม่เปรียบเสมือนผู้สร้างโลกให้เราอยู่ และ สร้างเราให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนได้ในวันนี้ ความรักความปารถนาดีของแม่ที่ส่งผ่านมาให้เราในรูปแบบต่างๆนั้น บางครั้งอาจดูไม่เข้าท่าในสายตาเด็กน้อยที่มีความคิดตื้นเขินอย่างเรา แต่ทั้งหมดคือความรักที่ท่านส่งมาให้เราเพื่อต่อไปในวันข้างหน้าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง และ เข้มแข็งมากพอที่จะเผชิญเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการ

วันนี้จะขอแนะนำหนังสือสักเล่มที่สะท้อนตัวตนความเป็นแม่ออกมาได้อย่างน่าชื่นชม จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีสำคัญอย่างรางวัล “ชมนาด” ซึ่งจัดโดย สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น และ ธนาคารกรุงเทพ เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดมุมมองของความเป็นแม่ในเชิงสังคมวิทยาได้อย่างงดงาม นั่นคือหนังสือเรื่อง “พฤกษามาตา” ซึ่งประพันธ์โดย “พญ. ชัญวลี ศรีสุโข” “พฤกษามาตา เขียนขึ้นจากประสบการณ์โดยตรง

ด้วยหวังว่า...แม่ผู้มีชีวิตที่อัศจรรย์สร้างคุณูปการต่อโลก ประดุจต้นไม้เติบโต หยั่งรากลงลึก ยึดผืนดินมั่น ชูลำต้นกิ่งใบ สร้างร่มเงาให้โลกร่มเย็น เป็นแหล่งผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งน้ำ เป็นแหล่งอาหาร แหล่งทรัพยากร สร้างความอุดมสมบูรณ์ สร้างความสวยงาม แก่ทุกมวลชีวิต...ควรจะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้คนเดินรอยตาม หรืออนุโมทนาในความดี ความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ที่แม่ได้กระทำต่อลูกและต่อโลกฉันใด แม่ผู้มีชีวิตหล่นลงไปในเงามืดดำ จาก โลภ โกรธ หลง หรือ อื่นใด จากเงื่อนไขชีวิตที่บังคับ เฉกเช่นต้นไม้ที่ไม่อาจเติบโตเปราะบางหักง่าย จนอาจเกิดอันตรายแก่ผู้คนที่อาศัยร่มเงา ก็ควรได้รับการช่วยเหลือ ทั้งเป็นตัวอย่างที่สอนใจ ไม่ให้แม่คนอื่นๆ เดินตามรอยไปฉันนั้น”

 

บทความโดย ณิชกมล เตชะงามสุวรรณ

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ