งานเสวนา ฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบ

“ปูนปิดทอง” ฉบับไทย - อังกฤษ

29 ตุลาคม 2557

งานเสวนา ฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบ

งานเสวนา ฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบปูนปิดทอง

งานเสวนา ฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบปูนปิดทอง

 

บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ได้จัดพิมพ์หนังสือแปลฉบับภาษาอังกฤษ “ปูนปิดทอง” ผลงานรางวัลซีไรต์ของคุณกฤษณา อโศกสิน ให้เป็นที่แพร่หลายไปในระดับสากล บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านบรรณาธิการและท่านสื่อมวลชน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ “ปูนปิดทอง” ฉบับภาษาอังกฤษ ขึ้นในชื่องานเสวนา “ฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบ “ปูนปิดทอง” ฉบับไทย - อังกฤษ” พิเศษสุดพบกับ คุณกฤษณา อโศกสิน ศิลปินแห่งชาติ ร่วมฟังวิจารณ์ เปรียบเทียบ เกี่ยวกับหนังสือ “ปูนปิดทอง” ฉบับไทย - อังกฤษ”

วิเคราะห์โดย ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร (อดีตสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย) และ ดร. สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ขอเชิญท่านสละเวลาเข้าร่วมงาน ณ ร้านหนังสือ KINOKUNIYA (คิโนคุนิยะ) ชั้น 3 สาขาสยามพารากอน วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 – 18.30 น.

ดำเนินรายการโดย คุณชมัยภร แสงกระจ่าง (นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ปี 2550 – 2554 )

 

Share: | View : 916