บก. ปริทัศน์ เดือนพฤษภาคม 2557

บก. ปริทัศน์ เดือนพฤษภาคม

20 มิถุนายน 2560

บก. ปริทัศน์ เดือนพฤษภาคม 2557

     ก้าวเข้าสู่เดือนพฤษภาคม เดินทางมาเกือบครึ่งปีแล้ว ใครที่ตั้งใจจะทำการสิ่งใด แต่ยังไม่ลงไม้ลงมือ ก็ขอให้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่จริงจังเสียที  และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในการอ่านหนังสือของคนไทย ยุติวาทกรรมที่ว่า คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดเสียที โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 37 นาที ต่อวัน เพิ่มจากปี 2554 มากกว่าร้อยละ 10 แม้ไม่มากไม่มายแต่ก็เป็นนิมิตหมายอันดี ที่ว่าคนไทยกลับมาอ่านหนังสือได้เยอะขึ้น
     แต่อย่างไรก็ดี ในสังคมไทย ยังคงพบว่ามีอัตราในการใช้เวลากับการอ่านน้อยเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา แล้ว หรือประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ทั้งนี้ บก.บัญชร ก็เชื่อว่านิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ตลอด ชีวิต จะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของทรัพยากรบุคคลของประเทศที่จะช่วยพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขันของสังคมไทย ให้สามารถเทียบเคียงได้กับนานาประเทศต่อไปในอนาคต

Share: | View : 925