ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

24 กรกฎาคม 2555

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นร้านหนังสือที่ตั้งอยู่ในวหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบริษัท บุ๊คพ้อยท์ จำกัด เป็นเจ้าของ ซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณ คริษฐ์ กรมมการผู้จัดการบริษัท มาให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความเป็นมาของร้านหนังสือแห่งนี้

จุดเริ่มต้นการเปิดร้าน

เปิดร้านแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อสานต่อธุรกิจให้ครบวงจร ทั้งสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย และร้านหนังสือ

เกณฑ์หรือมาตรฐานของร้านที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

เปิดร้านแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อสานต่อธุรกิจให้ครบวงจร ทั้งสำนักพิมพ์ ผู้จัดจำหน่าย และร้านหนังสือ เกณฑ์หรือมาตรฐานของร้านที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ สินค้าครบถ้วน ทันกระแส บรรยากาศดี บริการดุจมิตร

กิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย

- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก

- ราคาพิเศษสำหรับหนังสือใหม่ หนังสือนำ

- เทศกาลลดราคา

- กิจกรรมร่วมกับสำนักพิมพ์และผู้เขียน

วิธีการเลือกหนังสือเข้าร้านมีเกณฑ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่

- เลือกประเภทและราคาที่เหมาะสมกับลูกค้า

- คุณภาพทางเนื้อหา ซึ่งได้แก่ผู้เขียนและผู้พิมพ์

เกณฑ์ในการจัดวางหนังสือ

- จัดวางตามหมวดหมู่ ตามกระแสความนิยม และตามชื่อสำนักพิมพ์

มองอนาคตร้านหนังสือเป็นอย่างไร เมื่อมีการขายตรงทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น

- ร้านหนังสือมีเสน่ห์ในตัวมันเอง หากลูกค้าสะดวกและเดินทางมาง่าย การขายตรงช่วยให้ลูกค้าที่ไม่สะดวกหรืออยู่ไกล มีทางเลือกที่จะซื้อหนังสือมีผลให้ตลาดการอ่านกว้างขึ้น

ธุรกิจร้านเช่าหนังสือมีผลกับร้านขายหนังสือมากน้อยเพียงใดในความคิดคุณ

- มีผลบ้าง แต่ผลดีคือเปิดกว้างให้ผู้อ่านได้เข้าถึงหนังสือและการอ่านมากขึ้น ตลาดการอ่านกว้างขึ้น และจะแสวงหาการอ่านด้วยการซื้อบ้าง เช่าบ้าง

มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อการโชว์ปกของแต่ละร้าน ที่มีเสียงครหาว่า โชวืหนังสือไม่ทั่วถึง หรือโปรโมทแต่หังสือของตัวเอง

- เราควรที่จะเปิดโอกาสให้ลูกค้ามีทางเลือกให้มากที่สุด

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 

เจ้าของร้าน บริษัท บุ๊คพ้อยท์ จำกัด

ที่อยู่ 100/64 ถ. เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จ. กทม. 10900

โทร 02-5916212 โทรสาร 02-5916112 E-mail kharist@bookpoint

Share: | View : 1,388