บุ๊คแลนด์

บุ๊คแลนด์ “ลูกค้าคือทุกอย่าง”

24 กรกฎาคม 2555

บุ๊คแลนด์

บุ๊คแลนด์

“ลูกค้าคือทุกอย่าง” หัวใจการบริการลูกค้าด้วยใจที่คุณวิศิล เอื้องลพันธุ์ เจ้าของร้านหนังสือบุ๊คส์แลนด์ยึดถือและปฏิบัติตลอดมา จากจุดเริ่มต้นเล็กๆด้วยตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะก่อตั้งร้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรของสังคมไทยให้มีความรู้และมีความสามารถที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่านมากขึ้น

วันนี้ทางทีมงานสำรวจผู้สร้างร้านหนังสือได้พาท่านผู้อ่านลงไปยังจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมหลายๆอย่างทั้งหนังตะลุง โนรานาฏศิลป์เมืองใต้ ใช่แล้วครับวันนี้เราจะพามาสำรวจร้านหนังสือที่จังหวัดพัทลุงนั่นเอง

ร้านหนังสือที่เราจะแนะนำท่านผู้อ่านวันนี้มีชื่อร้านว่า บุ๊คส์แลนด์ ซึ่งมีคุณวิศิน เอื้องลพันธุ์เป็นเจ้าของร้าน และมีคุณปิยะนุช ยมขวง เป็นพนักงานให้บริการในร้าน ซึ่งสำหรับข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ ทางทีงานต้องขอขอบคุณ คุณปิยะนุชเป็นอย่างมากที่สละเวลาให้ความรู้และข้อมูลการบริหารจัดการของร้าน

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าร้านหนังสือบุ๊คส์แลนด์ มีเจตนาที่ดีต่อสังคมอย่างแท้จริงที่จะส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านเพื่อจะได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป โดยมากแล้วหนังสือส่วนใหญ่ที่ทางร้านนำมาขายมักจะเป็นหนังสือที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนั้นๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกของลุกค้าที่จะสามารถหาหนังสือที่อยากอ่านได้ง่ายขึ้น รูปแบบการจัดวางหนังสือเพื่อจัดจำหน่ายก็เหมือนกับร้านหนังสือทั่วๆไป คือมีการแยกหมวดหมู่ที่ชัดเจน

สำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่มีความทันสมัยและส่งผลโดยตรงต่อคนยุดใหม่ที่ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบและต้องการความสะดวกสบาย อินเตอร์เน็ตจึงเป็นช่องทางใหม่ที่ทำให้กลุ่มลูกค้าหนังสือไปใช้บริการสั่งซื้อหนังสือทางอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ทำให้ลูกค้าที่เข้าร้านหนังสือลดน้อยลง ในส่วนของร้านเช่าหนังสือก็เช่นกัน เนื่องจากลูกค้าที่ต้องการอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ต้องการสะสมเอาไว้ก็มักจะไปเช่าที่ร้านเพราะมีราคาถูก จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายในร้ายหนังสือ ดังนั้นทางร้านจึงต้องจัดโปรโมชั่นมากขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้าร้านหนังสือ อีกทั้งในช่วงเทศกาลต่างๆ

Share: | View : 956