บก.ปริทัศน์เดือนกรกฎาคม : 2561

บก.ปริทัศน์เดือนกรกฎาคม

บ.ก.ปริทัศน์ เดือน กรกฎาคม 2561

      ทางออกของอุตสาหกรรมหนังสือ ก็คือต้องค้นหาให้ได้ว่าใครเป็นนักอ่านตัวจริง ที่อ่านหนังสือมากกว่าเนื้อหาทาง Social Media และที่พกอ่านเป็นเล่มๆ  คือหนังสือหมวดใด และแตกย่อยไปสู่หมวดย่อยใดอื่นอีกนะคะ

      ใครคือนักอ่านตลอดช่วงชีวิต และหนังสือประเภทใดที่อ่านได้ดีเกือบทุกช่วงชีวิต คือบรรณาธิการพ่อครัวหัวป่าก์ ต้องเสาะหารสนิยมที่ยั่งยืนให้ได้มากกว่า รสนิยมชั่วคราว ซึ่งไม่เกินปีก็เปลี่ยนรสนิยมได้ง่าย เหวี่ยงไปมายิ่งกว่ารสนิยมวัยรุ่นตามเกณฑ์มาตรฐาน

      เนื้อหาหนังสือที่ดีและนักอ่านที่มีคุณภาพ คือคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้รักยั่งยืน เสริมสติปัญญากันและกัน อย่าหวังหนังสือตามกระแสสังคม  ว่าจะสร้างวัฒนธรรมการอ่านได้จริงจัง แต่ที่สำคัญ ภาษาสื่อสารแต่ละยุคสมัยต้องสื่อสารได้เหมาะสม อ่านได้ง่าย ซาบซึ้งถึงแก่นของเนื้อหา ด้วยภาษาที่ต้องวิจัยและพัฒนากันอย่างจริงจัง ให้อ่านได้สะดวก เข้าใจเรื่องที่ลึกซึ้งได้ง่ายและไม่น่าเบื่อ

      ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่ต้องการถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence or Smart Machine)  ในทุกกรณี  โดยเฉพาะทักษะด้านการพัฒนานวัตกรรม และขั้นพื้นฐานที่สุด ทักษะในการพัฒนาสติให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและรู้จักรู้แจ้งตนเอง ในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์แล้วไซร้ หนังสือที่ผลิตต้นฉบับอันทรงคุณค่า และวิธีการนำเสนอที่ทั้งทรงประสิทธิภาพและคุณภาพ ยังเป็นที่ต้องการของนักอ่านทุกยุคทุกสมัยค่ะ

      ไม่ว่าท่านจะมีวิจารณญาณฉันใด โปรดส่งเสียงสะท้อนให้ซอกแซกเรียนรู้ด้วย แต่ตอนนี้ขอฟังธงตามบท บ.ก. ปริทัศน์ประจำเดือนนี้ก่อนนะคะ.

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ