บก. ปริทัศน์ เดือนพฤษภาคม

พ.ศ. 2561

02 พฤษภาคม 2561

บก. ปริทัศน์ เดือนพฤษภาคม

        เคยได้ยินมานานว่า คนในวิชาชีพอุตสาหกรรมหนังสือ ไม่สามารถ มีอาชีพเดียวได้ ต้องอาชีพที่ 2-3 ที่ช่วยค้ำจุนยังชีพ  แม้กระทั่งวงการหนังสือไทย ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ‘ดวงกมล’ คือคุณสุข สูงสว่าง ก็เคยพูดบนเวทีอภิปรายว่าธุรกิจหนังสือ เสมือนของเล่นของคนมีเงิน

       แต่เจ้านายผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ praphansarn.com แห่งนี้  ก็เป็นทายาทของคนที่อิงอาชีพผลิตและจำหน่ายหนังสือมาตลอด แม้ในปัจจุบัน เจ้านายมีฐานะส่วนตัวมั่นคงแล้ว ก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนมีอาชีพสายอื่นแต่ประการใด

       ปัญหาของวงการหนังสือเวลานี้ คือวิกฤตแห่งศรัทธา ใช่หรือไม่?

       นายตอบว่า “ถูกต้อง และเป็นวิกฤติแห่งการตีความหมายอย่างผิดๆ ของคำว่า 'หนังสือ' ด้วย”

       คุณไม่รักงานหนังสือซึ่งเป็นต้นธารของพลังสร้างสรรค์ศิลปะทั้งปวง แล้วคุณจะมีศรัทธาในการทำงานยั่งยืนวงการนี้ได้อย่างไร นิยามของหนังสือ ที่ซีกโลกตะวันตกเจริญธุรกิจด้านนี้มาอย่างแข็งแรงกว่าใครในกว่าทุกภูมิภาคจนปัจจุบัน ให้ความหมายว่าธุรกิจหนังสือคือ ‘Content Provider’ เข้าใจกันอย่างแตกฉานแค่ไหน ถ้าแตกฉานจริง บัญชรแห่งนี้ฟันธงว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ จะชื่อว่านายมั่งมีและนางร่ำรวยกันถ้วนหน้า ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดไปถึงแม่บ้าน คนทำงานคลังสินค้า และบ๋อยเปิดประตูต้อนรับแขกผู้มาเยือนเลยทีเดียว

       ควรไหมอุตสาหกรรมหนังสือไทย ใครจะสร้างสรรค์นวัตกรรมโมเดลธุรกิจภายใต้นิยามที่พิสูจน์แล้วว่าสำเร็จของตะวันตก ถ้าไม่รังเกียจฝรั่งมังค่า ศึกษาบทเรียนวิวัฒนาการ สุ จิ ปุ ลิ ของเขา แล้วมาสร้างใหม่อย่างมีอัตลักษณ์ของตนเอง บัญชรนี้ย่อมอวยให้สำเร็จทุกท่านเจ้าค่ะ

 

Share: | View : 1,127