15 บทความที่มีผู้เข้าอ่านสูงสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา

ของเว็บ Praphansarn.com ชุมชนคนรักหนังสือ

17 มกราคม 2561

15 บทความที่มีผู้เข้าอ่านสูงสุดใน 5 เดือนที่ผ่านมา

     ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ประพันธ์สาส์นได้ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ใหม่ เป็นระยะเวลาประมาณเกือบ 5 เดือน ทางเราจึงได้รวบรวม 12 บทความที่มีผู้เข้าอ่านสูงสุด โดยไม่เรียงตามลำดับ

     ทางประพันธ์สาส์น ขอขอบคุณนักอ่านทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุนเว็บไซต์ชุมชนรักการอ่านของเรานะคะ และในปีนี้ เราจะพยายามนำเสนอ และพัฒนาเนื้อหาให้หลากหลาย และดียิ่งขึ้น

 

1. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ แนะนักเขียนหน้าใหม่ใช้ 4 อย่า 5 ต้อง

2. ชมัยภร แสงกระจ่าง ความคิดและมุมมองศิลปินแห่งชาติผู้ข้ามผ่านยุคสมัย

3. ประกาศรับสมัครโครงการ Chommanard Book Prize ครั้งที่ 7

4. ประกาศผล Short List ซีไรต์ ประเภทเรื่องสั้น ปี 2560

5. ประวัติ นิ้วกลม

6. คำพิพากษา ความเป็นชายขอบและสิทธานุมัติทางสังคม บทวิจารณ์โดย วุฒิชัย ม้องพร้า

7. หนังสือ 18 เล่มที่ควรอ่านก่อนสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2018

8. “บ้านเก่า” เป็นผลงานรวมเล่มกวีนิพนธ์ของ โชคชัย บัณฑิต บทวิจารณ์โดย นายนนทพัทธ์ หิรัญเรือง

9. เราหลงลืมอะไรบางอย่าง เพลงชาติไทย : ค่านิยมของคนในสังคมไทย บทวิจารณ์โดย นางสาวอนิศา ใจเป็นใหญ่

10. รางวัลปีศาจ รางวัลวรรณกรรมใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม

11. บก. ปริทัศน์ เดือนมกราคม 2561

12. กฎที่ลีโอ ตอลสตอย เขียนขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นคนเรียบง่าย

13. การประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน ASEAN Illustration Contest

14. งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลลิขสิทธิ์และเนื้อหาสำหรับสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน ICCRF

15. ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย ครั้งที่ 2

Share: | View : 1,250