ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกันยายน 2560 : ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกันยายน

ซุบซิบวรรณกรรมเดือนกันยายน 2560

            สวัสดีวันอังคารสีชมพู เจ้าคร่า ใกล้งานมหกรรมหนังสือเข้ามาแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวกันให้พร้อมนะฮ้า มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานระดับนานาชาติอื่นๆ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest หัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases : ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ" ชิงทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท http://contestwar.com/contest/13566 (26 กันยายน 2560)

 

             สวัสดีวันแรกของสัปดาห์ ขอให้เป็นการเริ่มต้น สิ่งดีๆ สำหรับทุกคนนะฮ้า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกลุ่มบริษัทในเครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ "THAILAND DIGITAL PROJECT COMPETITION" ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล เพื่อเปิดโอกาสทางอาชีพในยุคดิจิทัลแก่ผู้ที่เข้าร่วม ได้จุดประกายและพัฒนาความคิดและต่อยอดผลงานให้เป็นอาชีพในอนาคต เพื่อเริ่มต้นเรียนรู้และสามารถนาเครื่องมือดิจิทัลมาสร้างสรรค์แผนธุรกิจเพื่ออนาคต เสริมสร้างประสบการณ์และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ พัฒนาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเอกชน และกลุ่มเยาวชน  เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ และให้กาลังใจแก่นักพัฒนาผลงาน ในอันที่จะแสดงความรู้ความสามารถต่อสาธารณชน เพื่อให้ความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นแก่ผู้ที่เข้าร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตร และของรางวัล ทุนการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 2 ทุน ด้วยกันเลยนะฮ้า (25 กันยายน 2560)

 

          ทราบผลกันเป็นที่เรียบแล้ว กับการประกาศผลรางวัลชมนาด (The Best of Non-Fiction) โครงการประกวดสารคดีที่สร้างสรรค์โดยนักเขียนสตรีไทย จัดโดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 6  

          ผลปรากฏว่า ความฝันของฉันทนา  ผลงานของ จันทรา รัศมีทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานรางวัลรองชนะเลิศ โครงการชมนาดครั้งที่ 6 (The Best of Non-Fiction)  ผลงานสารคดีที่เล่าเรื่องราวของผู้เขียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือต่อทั้งๆ ที่ใจรักจะเรียนเพราะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เล่าเรียนตามวิถีของครอบครัวจีนที่ลูกสาวโดยเฉพาะลูกสาวคนโตมักจะต้องเสียสละให้น้องๆ ได้เรียนสูงๆ เธอต้องไปเป็น   สาวโรงงานเย็บผ้าเพื่อหารายได้ให้ครอบครัว  วิถีของสาวโรงงานเย็บผ้าที่มีทั้งมิตรภาพและการแข่งขัน การเรียนรู้และการอยู่รอดถูกเล่าควบคู่ไปกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองไทย เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญหลายช่วงเวลานับตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ล้วนมี “ฉันทนา” หรือสาวผู้ใช้แรงงานมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เหล่านั้น เรื่องเล่าของปัจเจกบุคคลจึงสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมืองอย่างน่าสนใจ โดยรางวัลรองชนะเลิศ “รางวัลชมนาด”  จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ  Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย  สำหรับรองชนะเลิศในครั้งนี้ ความฝันของฉันทนา  ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการดังนี้   “...ผู้เขียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของความพยายาม และความตั้งใจในการทำหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ จากสาวโรงงานที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียน ถึงแม้โชคชะตาจะไม่เป็นใจ แต่มีความบากบั่น มุมานะ ทำให้ความฝันของตนปรากฏเป็นจริง…ต้นไม้แห่งความตั้งใจในการทำดีของผู้เขียน จึงผลิดอก ออกผลและ พิสูจน์ให้เธอกลายเป็นนักเขียนได้สำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์และน่าชื่นชม” (21 กันยายน 2560)

 

           วันพรุ่งนี้แล้วนะฮ้า ที่เราจะได้ทราบผลว่านักเขียนหญิงท่านใด จะเป็นเจ้าของรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6 มารอลุ้นผลไปพร้อมๆ กันนะคะ งานเริ่ม 13:00 น.-15:00 น. ชั้น 29 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม 

           และอีกงาน กับงานประกาศผล "รางวัลซีไรต์" 2560 (รวมเรื่องสั้น - รอบคัดเลือก)  หม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุน จัดงานแถลงข่าวผลการตัดสินรางวัลซีไรต์ประเภท “เรื่องสั้น” ที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้าสู่รอบสุดท้าย (ไม่เกิน 10 เล่ม) วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรีเจนซี่ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  (20 กันยายน 2560)

 

           Read it forward กลับมาอีกครั้ง!!!! หนังสืออ่านแล้ว อยากหาคนคุย วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 13.30-16.00 น. วันชิลล์สำหรับทุกคนที่อ่านหนังสือ แล้วอัดอั้นตันใจ รู้สึกอยากเล่าให้ใครฟัง ชวนไปเจอกันที่ร้าน fathom book หยิบเล่มที่อยากแลกเปลี่ยนเรื่องเล่า ความรู้สึก ความสงสัย ความงง ความฟิน จากการอ่าน เผื่อเจอหนังสือใหม่ๆ หรือได้ต่อยอดอะไรบางอย่างจากการคุย มากลิ้ง มานั่ง มานอน คุยกัน แบบสบายๆ :) ไม่ต้องกังวลว่าเราจะอ่านไม่เยอะ ไม่มากพอ ใครๆก็ไปได้ ไปเจอเพื่อนใหม่ เจอสิ่งใหม่ๆกัน และวันนี้มารอลุ้นผล กับงานประกาศรางวัลวรรณกรรมการเมือง เวทีพานแว่นฟ้า ช่วงบ่ายน่าจะทราบผล มาร่วมรอลุ้นกันนะฮ้า  (19 กันยายน 2560)

 

          ประกาศ!ๆ การประกวดรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี เลื่อนวันปิดรับผลงานเข้าประกวด จากวันที่ 30 กันยายน ไปเป็นวันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้งจะจัดงานนิทรรศการชีวิต/ผลงานของอุชเชนี  และกิจกรรมเสวนาบนเวทีในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ (เดือนตุลาคมนี้) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ช่วยบอกต่อเรื่องขยายเวลาส่งผลงานให้ผู้สนใจทราบด้วยนะครับ รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี"  เป็นการจัดประกวด บทกวี (กลอนสุภาพ) และความเรียง ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ พร้อมเงินสดและใบประกาศเกียรติคุณ เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.eugenieawards.com 

         แต่วันที่ 21 นี้ไม่ต้องรอ กับการประกาศผลรางวัลชมนาด ครั้งที่ 6 นักเขียนหญิงท่านใดจะคว้ารางวัลไปครอง อย่าลืมติดตามกันนะคะ (18 กันยายน 2560)

 

           สวัสดีกลางเดือน วันนี้ซอกแซกจิชวนไปงาน Freedom Festival 2017 เทศกาลดนตรีและศิลปะเพื่อเสรีภาพ มูลนิธิฟรีดิช เนามัน ในประเทศไทย, นิตยสาร happening และช่างชุ่ย รวมกันจัดงานเทศกาลดนตรีและศิลปะเพื่อเสรีภาพ Freedom Festival 2017 โดยในงานจะประกอบไปด้วยการแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ นิทรรศการศิลปะ และการประกวดแต่งเพลง โดยทั้งหมดจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสื่อถึงเรื่อง ‘เสรีภาพ’ ให้ผู้ร่วมงานได้ตระหนักรู้ถึงสิทธิ์และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ในปีนี้มีการจัดเป็นเทศกาล 2 ครั้ง ครั้งแรกที่เกาะยาว จังหวัดนราธิวาส ในเดือนกรกฎาคม และที่โครงการช่างชุ่ย กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนกันยายน การประกวดแต่งเพลง ‘เสรีภาพ เสรีเพลง’ : กิจกรรมเกี่ยวกับเสรีภาพที่จัดต่อเนื่องมาแล้วหลายปี และได้รับความร่วมมือจากศิลปินหลากหลาย ให้ดูกันฟรีๆ รวมทั้งนิทรรศการศิลปะอีกมากมาย โดยทั้งหมดจะสื่อสารให้ผู้ร่วมงานได้เขาใจและตระหนักรู้เรื่องสิทธิ์และเสรีภาพและการอยู่รวมกันในสงคมที่เต็มไปด้วยความแตกต่างมากขึ้น  และ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย และน่าจะเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย อาทิ การเล่นบอร์ดเกมนานาชนิดที่พัฒนาขึ้นมาโดยมูลนิธิฟรีดิช เนามัน ประเทศไทย ซึ่งเคยไปทำเวิร์กช็อปตามโรงเรียนและองค์กรต่างๆ มาแล้วนับไม่ถ้วน รวมทั้งกิจกรรมจากเครือข่ายองค์กรต่างๆ ที่มาร่วมงานอีกหลายแห่ง  นอกจากนี้ในงานยังมีการชักชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลองให้ศิลปินนักวาดภาพทั้งชื่อดังและศิลปินรุ่นใหม่ ได้แก่ ต้องการ, หมาจ๋า, Pearytopia, พิมพ์พาพ์ เป็นต้น มาวาด Portrait ของคุณ เพื่อให้ได้ลองให้คนอื่นตีความความเป็นตัวคุณเองอย่างเสรี งานนี้จัดขึ้นที่ ช่างชุ่ย กรุงเทพฯ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 งานเริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานนี้ และร่วมสัมผัสประสบการณ์เทศกาลศิลปะและดนตรีเพื่อเสรีภาพด้วยกัน (16 กันยายน 2560)

 

          กลุ่ม Black Circle และสำนักพิมพ์ทับหนังสือ ชวนอ่านมหากาพย์ Iliad เป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเก่าแก่ที่สุดชิ้นหนึ่งของโลก เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยฉบับสมบูรณ์เป็นครั้งแรก โดยมีพิศาล มุกดารัศมี และผู้แปล เวธัส โพธารามิก ร่วมนำเสวนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพูดคุยและรับฟังได้ที่ร้านหนังสือและสิ่งของ (books & belongings) สุขุมวิท 91 (สถานีบางจาก) ในวันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 13:00-15:00 น.

          ตามมาด้วยการอ่าน Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life ผลงานชิ้นสำคัญของนักปรัชญาชาวอิตาลี Giorgio Agamben ที่นำพาเราย้อนกลับไปพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับอำนาจแห่งองค์อธิปัตย์ ผ่านการทำความเข้าใจสิ่งที่ชาวโรมันเรียกว่า Homo Sacer โดยมี ปิยบุตร แสงกนกกุล, ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย และอรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง นำเสวนา ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพูดคุยและรับฟังได้ที่ร้านหนังสือและสิ่งของ (books & belongings) สุขุมวิท 91 (สถานีบางจาก) ในวันที่ 16 กันยายนนี้ เวลา 13:00-15:00 น. เวลา 15:00-18:00 น.  (15 กันยายน 2560)

 

            ยู้ฮู ทุกคนซอกแซกะชวนไปชมงาน เปิดตัวภาพหายาก เสด็จพ่อ ร.๕  พร้อมบวงสรวงในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  และเเนะนำหนังสือ "ตามรอยพระยุคลบาท สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง" จัดพิมพ์ขึ้นอีกครั้ง ในวโรกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี แห่งการเสด็จประพาสยุโรป ๑๐๗ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ๑ ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยหม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นองค์ปาฐก ในวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ (วันคล้ายวันพระราชสมภพ) เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ (ถนนอโศก) ลงทะเบียนร่วมงาน  http://myurl.la/rxLkEg สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๘๗ ๕๑๘ ๔๙๑๗ (14 กันยายน 2560)

 

          เตรียมตัวนับถอยหลัง และเตรียมตังค์กันไว้ให้พร้อม ตุลานี้เตรียมพบกับการกลับมาอีกครั้ง ของงานมหกรรมหนังสือ ครั้งที่ 22 และพับกบ พบกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ได้ที่บูธ M13 นะฮ้า และพบกับการกลับมาของ สัปดาห์หนังสือมือสอง ปีที่ ๒ ร้านหนังสือ ริมขอบฟ้า รวมหนังสือหายาก และหนังสือมือสองราคาพิเศษสุดๆ ให้ทุกท่านได้เลือกสรรกัน  เฉพาะที่มุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น เดือนตุลานี้ต้องเตรียมเงินกันไว้ให้ดีๆ เริ่มเก็บเงินกันตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะฮ้า  (13 กันยายน 2560)

 

           นิทรรศการเดี่ยวครั้งที่ 2 ของ ป่าน-ชนารดี ฉัตรกุล ณ อยุธยา หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Juli baker and summer ศิลปิน-นักวาดภาพประกอบผู้สร้างสรรค์ภาพเพ้นต์อันโดดเด่นในลายเส้นสไตล์ naive และสีสันสดใส โดยจูลี่จะพาเราไปรู้จักตัวตนปกติใน Comfort Zone หรือ "บ้านของความรู้สึก" อันเป็นแหล่งรวมแรงบันดาลใจชั้นดีที่ทำให้เธอวาดรูปขึ้นมา วันนี้ - 8 ต.ค. The Jam Factory, ถ.เจริญนคร ท่าเรือคลองสาน BTS สะพานตากสิน  

           นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 200 ภาพ โดยแบ่งเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ได้แก่ “ช่วงต้นรัชกาล” จัดแสดงภาพถ่ายยุคขาว-ดำพระราชวงศ์ “ช่วงกลางรัชกาล” จัดแสดงภาพทรงงาน และ “ช่วงปลายรัชกาล” จัดแสดงภาพคราวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล ทัศนียภาพอันงดงามต่างๆ และสุนัขทรงเลี้ยง ไปดูให้ชื่นตาชื่นใจสักครั้งนะ วันนี้ - 7 ม.ค. 2561 ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) BTS สนามกีฬาแห่งชาติ (12 กันยายน 2560)

 

          ฮัลโหลทุกคน วันนี้เรามาร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เชียชีวิตในเหตุการณ์ 11 กันยา ที่มีเครื่องบินขับชนติกเวิลด์เทรดถล่มกันค่ะ หลายปีผ่านมาแต่เหตุการณ์นี้ยังเป็นที่จดจำสำหรับใครหลายๆคน ว่าแล้ววงการหนังสืออย่างเราต้องทำอะไรให้โลกจดจำกันบ้าง happening ร่วมกับ The Street Ratchada ชวนเพื่อนๆ สำนักพิมพ์มาพบปะกับทุกคน ใน The Street Late Night Book Fair #1 งานหนังสือ เครื่องเขียน และศิลปะอนาล็อก สำหรับคนนอนดึก งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2560 เวลา 10.00-24.00 น. ที่ The Street รัชดา ชั้น B และ ชั้น 1 ภายในงานเพื่อนๆ จะได้พบกับหนังสือและโปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาจากหลากหลายสำนักพิมพ์ อาทิ happening, abook, open world, อมรินทร์, เป็ดเต่าควาย และ Fullstop Book เป็นต้น และยังมีหนังสือมือสองให้เลือกซื้อ สินค้าอนาล็อกและเครื่องเขียนเท่ๆ กิจกรรมเวิร์กช็อปสนุกๆ อีกหลายอย่าง แต่ที่ไม่อยากให้พลาดเลยคือกิจกรรมเสวนากับนักเขียนชื่อดังในทุกวัน เวลา 19.00 เป็นต้นไป โดยแต่ละวันจะมีนักเขียนมาเยือนงานดังนี้  พุธที่ 13 ก.ย. 60 เสวนาเรื่อง "สื่อ 24 ชั่วโมง" กับ เคน-นครินทร์ วนกิจไพบูลย์ จาก The Standard  พฤหัสบดีที่ 14 ก.ย. 60 เสวนาเรื่อง "เวลา ชีวิต ฟรีแลนซ์" กับ ภาณุมาศ ทองธนากุล (ใบพัด) ผู้เขียน "การลาออกครั้งสุดท้าย" ศุกร์ที่ 15 ก.ย. 60 เสวนาเรื่อง "ยุคตะวันตกดินของนิตยสาร?" กับ ศิวะภาค เจียรวนาลี Siwapark Jianwanalee บรรณาธิการ a day และ วิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการ happening  เสาร์ที่ 16 ก.ย. 60 เสวนาเรื่อง "นักเขียนกับพุทธศักราชอัสดงของสังคมไทย" กับ วีรพร นิติประภา  อาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 60 เสวนาเรื่อง "สีสันยามราตรีของต้องการ" กับ วลัยกร สมรรถกร (ต้องการ) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Street Late Night Book Fair  (11 กันยายน 2560)

 

 

            ใครคิดว่าตัวเองเจ๋งจริง มาทางนี้เลย ซอกแซกไม่ได้จะหาเรื่องใครนะฮ้า แต่ Lazada เขาขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Blogger Contest "เขียน คว้า คอม!" หัวข้อ "โน๊ตบุ๊คสุดเจ๋งบนลาซาด้า : What’s The Best Laptop You Can Buy on Lazada?" ชิง Lenovo Yoga Book, a 2-in-1 tablet และรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท  ในเข้าร่วมการแข่งขัน Blogger สามารถใช้ Platform ใดๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Website, Free Blog หรือแม้แต่ Youtube channel และ Facebook Page ถ้าท่านคิดว่านำเสนอเนื้อหาได้น่าสนใจและผ่านเงื่อนไขข้ออื่นๆ สามารถนำมาสมัครได้เลย  เว็บไซต์หรือ Blog ที่นำมาเข้าร่วมต้องมีอายุมากกว่า 3 เดือน Blogger ที่ใช้ Youtube ต้องมีผู้ติดตาม (Subscriber) อย่างต่ำ 500 คน Blogger ที่ใช้ Platform อื่นๆ ต้องมีโพสต์ที่ไม่ใช่ Spammy post อย่างน้อย 20 โพสต์ Blogger ที่ใช้ Facebook Page ต้องมียอดไลค์ อย่างต่ำ 500 ไลค์ จิ้มดูรายละเอียดได้ที่นี่เลยจ้า http://contestwar.com/contest/13532 (6 กันยายน 2560)

 

 

         Editors’ bar ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงชุมชน-สถานศึกษาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ มาเข้าร่วมขบวนขับเคลื่อน พร้อมเวิร์คชอป เพื่อนฝูง และทุนทำงาน พบกับวิทยากร อาทิ คุณธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ( Bioscope Magazine และ Documentary Club ) Sa-ard คุณธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ (นักเขียนการ์ตูน) คุณวิภาพรรณ วงษ์สว่าง ( Thaiconsent ) คุณณัฐชนน มหาอิทธิดล ( Salmon Books ) คุณสุวัฒน์ อัศวไชยชาญ ( นิตยสาร สารคดี ) คุณกชกร ความเจริญ ( นิตยสาร small but matter ) คุณวริศ ลิขิตอนุสรณ์ ( วารสาร Undergrad Rewrite ) คุณวิชัย สว่างพงษ์เกษม (อดีต ชมรมวรรณศิลป์ ม.ธรรมศาสตร์) คุณเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ ( Young Filmmakers of Thailand Society และ เกรียนศึกษา ) รับทุนทำจริงทีมละ 15,000 บาท และทุนต่อยอดอีก 10,000 บาท ห้ามพลาดนะฮ้า วันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2560 นี้ ที่ ทีเคพาร์ค เซ็นทรัลเวิลดิ์ (ไปกลับ) ปิดรับสมัคร 15 กันยายน 2560 นี้ โดยต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยม หรือ ป.ตรี หรือ เทียบเท่า รวมทีม ทีมละไม่เกิน 3 คน (1) สมัครโดยกรอกรายละเอียดทีมและเสนอไอเดีย ได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1rocShZCOukBDbpquteE4Ph8o3xf3aOAtSvrSwxCptpI/edit?usp=sharing (5 กันยายน 2560)

 

 

         ต้อนรับวันแรกของสัปดาห์ ก่อนอื่นซอกแซกต้องขอแสดงความยินดี แด่...ศิลปินรางวัลศิลปาธร ประจำปี 2560 ทั้ง 7 สาขา ด้วยนะฮ้า  คุณอุรุพงศ์ รักษาสัตย์ สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว คุณกรกต อารมย์ดี สาขาศิลปะการออกแบบ คุณสุวรรณดี จักราวรวุธสาขาศิลปะการแสดง คุณพงศ์พรหม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา สาขาดนตรี คุณปราบดา หยุ่น สาขาวรรณศิลป์ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ สาขาสถาปัตยกรรม คุณคามิน เลิศชัยประเสิรฐ สาขาทัศนศิลป์ โดยศิลปินศิลปาธรทุกสาขา ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัลคนละ 100,000 บาท จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม  ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับทุกท่านเจ้าคร่า (4 กันยายน 2560)

 

 

            ฮัลโหลวันหยุดทู้กกกคนนน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 6 : The 6th Chang International Fine Art Photo Contest หัวข้อ “ความทรงจำ : Memories” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 750,000 บาท  กำหนดการส่งผลงาน เปิดให้ทำการอัพโหลดผลงานภาพ : วันที่ 1-15 มกราคม 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://contestwar.com/contest/13514 (3 กันยายน 2560)

 

 

            เวลา 1 สัปดาห์ผ่านไปไวเหมือนโกหก  โอกาส ไม่เคยคอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร เพราะฉะนั้น อย่ารอช้า ซอกแซก มีอีกหนึ่งโครงการที่น่าในใจมาก เพราะว่าเงินรางวัลเยอะมากเลยแกรเอ๋ยยย กับการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็กอาเซียน  (ASEAN Illustration Contest) เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้เกิดสังคมสร้างสรรค์ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ICCRF ได้จัดการประกวดภาพวาด ASEAN Illustration Contest ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่และมืออาชีพที่มีความสามารถโดดเด่นจากภูมิภาคอาเซียน ได้มีเวทีในการแสดงผลงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพและเสียง การ์ตูน หรือกราฟิก โดยรางวัลจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  The ASEAN Children’s Book Illustrator Award of Excellence เงินรางวัล 5,000* ดอลลาร์สหรัฐ The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Fiction เงินรางวัล 2,500* ดอลลาร์สหรัฐ The ASEAN Children’s Book Illustrator Best in Non-fiction เงินรางวัล 2,500* ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งการประกวดนี้ ได้รับเกียรติจาก Keiko Hamada ผู้อำนวยการของ Japan Children's Book Artists Society ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ที่ปรึกษาสำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) รองศาสตราจารย์ เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒและเจ้าของพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างชาติในวงการสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนอีกหลายท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินด้วย โดยผู้เข้าประกวดสามารถศึกษาข้อมูล เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด และการส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผ่านทางเว็บไซต์ iccrfthailand.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามได้ที่ โทร. 02-229-3335  สารมารถเข้าไปดูกติกา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2greJCw เลยจ้า (2 กันยายน 2560)

 

           ฮัลโหล เดือนกันยา เผลอแปปเดียว จะหมดปีอีกแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประกาศรางวัลงานเขียน ประเดิมด้วย เวทีแรก วันจันทร์ที่ 4 กันยายน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีประกาศและมอบรางวัลศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล "ศิลปาธร" ประจำปี ๒๕๖๐  ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน นะฮ้า

          Museum Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก  แนวคิดของเรื่องเล่า “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” ระบุจังหวัดและเขียนเนื้อหา โดยเล่าเรื่องผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจ มีความสร้างสรรค์ กระชับ อ่านง่าย สามารถดูรายละเอียดที่นี่เลยจ้า http://contestwar.com/contest/13442  และมีอีกเวทีที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการประกวดภาพประกอบหนังสือเด็ก ไว้ซอกแซกจะมาแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันอีกทีนะฮ้า ^_^ (1 กันยายน 2560)

Writer

Ampaporn Borworn