ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย : เพิ่มศักยภาพของการซื้อขายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือให้ผู้ประกอบการ

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

เนื่องด้วย Elite Creative Co., Ltd ได้ตระหนักถึงความสำคัญและการเพิ่มศักยภาพของการซื้อขายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์และหนังสือทั้งหมด ทางบริษัทจึงได้จัดงานสัมมนา "ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย" ขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม เอ ชั้น11 โรงแรมตะวันนารามาดา กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อแสวงหารายได้จากงานซื้อขายลิขสิทธิ์ระหว่างต่างประเทศ รวมถึงวิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลิขสิทธ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่าน ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรับฟังเรื่องราว และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้มีประสบการณ์สำเร็จจริง โดยนำไปปรับประยุกต์ ให้เป็นเครื่องมือส ำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จได้

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

 

ตื่นตัวกับลิขสิทธิ์...พิชิตตลาดเอเชีย

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ