เปิดตัวนิทานสองภาษา : ข่าว Thai PBS เกี่ยวกับการเปิดตัวนิทานสองภาษา

ประพันธ์สาส์นเปิดตัวนิทานสองภาษา เพื่อเตรียมเด็กไทยสู่อาเซียน โดยไทยพีบีเอส

เครดิต : ppapublic