รายการBook variety สัมภาษณ์ พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข เจ้าของผลงาน : รายการบุ๊ควาไรตี้ (bookvariety) ทาง Nation channal สัมภาษณ์ พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข เจ้าของผลงาน พฤกษามาตา หนังสือรางวัลชมนาดดีเด่นครั้งที่ 3

รายการบุ๊ควาไรตี้ (bookvariety) วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30-18.00 น. ทาง Nation channal สัมภาษณ์ พ.ญ.ชัญวลี ศรีสุโข เจ้าของผลงาน "พฤกษามาตา" หนังสือรางวัลชมนาดดีเด่นครั้งที่ 3