หนังสือแปลของ ติช นัท ฮันห์ โดย รสนา โตสิตระกูล

งานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น

29 เมษายน 2565


การเสวนา "หนังสือแปลของ "ติช นัท ฮันห์" โดย รสนา โตสิตระกูล

ดำเนินรายการโดย คุณอาทร เตชะธาดา


ภายในงานครบรอบ 60 ปี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

วันที่ 28 มี.ค. 65 ณ สถานีกลางบางซื่อ

Share: | View : 208