การเสวนา หัวข้อ “เปิดโลกทัศน์งานวิจารณ์” : งานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น

การเสวนา เรื่อง “เปิดโลกทัศน์งานวิจารณ์” โดย

      - คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2536

   กล่าวถึง ความสำคัญของงานวิจารณ์กับชีวิต

      - คุณชมัยภร แสงกระจ่าง(บางคมบาง) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

      - ผศ. อัคคภาค เล้าจินตนาศรี นักวิจารณ์ และ บรรณาธิการ

      - คุณพินิจ นิลรัตน์ กวี และคอลัมนิสต์อิสระ

ดำเนินรายการโดย คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักเขียน นักวิจารณ์ รางวัลกองทุน ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

 

ในงานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ