เสวนาศิษย์เก่าเล่าเรื่อง กล้าวิจารณ์ สู่วิจารณญาณชีวิต : ครบรอบ 60 ปีประพันธ์สาส์น

เสวนาศิษย์เก่าเล่าเรื่อง "กล้าวิจารณ์ สู่วิจารณญาณชีวิต"
การเสวนาของผู้ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่ งานวิจารณ์"

 

ภายในงานครบรอบ 60 ปี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ สถานีกลางบางซื่อ