บันทึก 60 ปี จากบรรณาธิการแอนะล็อก สู่วรรณกรรมออนไลน์

งานครบรอบ 60 ปี ประพันธ์สาส์น

26 เมษายน 2565


 

การเสวนา บันทึก 60 ปี "จากบรรณาธิการแอนะล็อก สู่วรรณกรรมออนไลน์" ในงานครบรอบ 60 ปี สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ณ สถานีกลางบางซื่อ

Share: | View : 220