ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนสิงหาคม : 2561

ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนสิงหาคม

          สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร สมาคมศิลปินพื้นบ้านและภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้ามากมาย  ได้จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 – 5  สิงหาคม 2561  ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ที่ได้ทรงทำนุบำรุงงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  โดยการนำเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นที่ได้สร้างความภูมิใจให้แต่ละท้องถิ่น   การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการและการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทำเครื่องรัก เครื่องเงิน เครื่องถม การทำเครื่องสด การร้อยมาลัยและใบตอง  การสาธิตการทำยาสมุนไพรไทยจากตำรายาหลวงปู่ศุข การสาธิตการทำเรือนโคราชจำลอง  การสาธิตช่างสิบหมู่ การสาธิตการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ และผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมและทายาท เช่น การทอผ้าจกเมืองลอง โดยแม่ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติ งานปูนปั้นเมืองเพชร โดยนายทองร่วง  เอมโอษฐ์ ศิลปินแห่งชาติ การทอผ้ากาบบัว โดยทายาทแม่คำปุน สีใส ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เล่าเรื่องศาสตร์ โชว์เรื่องศิลป์ถิ่น กทม. จำลองตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม 10  สาย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจากเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมนาฏศิลป์พื้นบ้าน อาทิ เพลงพื้นบ้าน หมอลำ ลิเก โนรา ขับซอ งิ้ว ละครชาตรี  การแสดงละครหุ่นละครเล็ก ที่หาชมได้ยาก การสาธิตและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาวัฒนธรรมจากทั่วประเทศ  การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทย การสาธิตแต่งกายผ้าไทย การถ่ายภาพย้อนยุค โอกาสนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ  ระหว่างวันที่ 3 – 5  สิงหาคม 2561  ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ด้วยนะฮ้า (2 สิงหาคม 2561)

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ