ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนเมษายน 2561 : พ.ศ.2561

ซุบซิบวรรณกรรมประจำเดือนเมษายน 2561

          

          HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพสีน้ํามัน หรือสีอคริลิค "LEFRANC BOURGEOIS PARIS PAINTING CONTEST 2018" หัวข้อ "THAI LANDSCAPE" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท และใบประกาศนียบัตรจาก CANSON โดยผู้เข้าแข่งขัน ระดับมัธยมปลาย (ม.4 - ม.6) และอาชีวะศึกษา (ปวช.) ระดับอุดมศึกษา และ ปวส. (อายุไม่เกิน 25 ปี) ระดับประชาชนทั่วไป กำหนดระยะเวลา หมดเขตส่งภาพ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 ประกาศผล และรับรางวัลภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 (28 เมษายน 2561)

 

          กลางวันร้อน ตอนเย็นฝนตก อากาศช่างแปรปรวน ยิ่งนักเจ้าค่ะ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร การส่งใบสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ส่งประวัติ และ แบบเสนอแนวคิดภาพยนตร์สั้นสารคดี (project proposal) ภายใต้แนวคิด “ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย” (อาทิ ทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณศิลป์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์) ส่งผลงานภาพยนตร์สั้นสารคดีเข้าร่วมประกวด - วันที่ 5 - 12 สิงหาคม 2561  รางวัลการประกวด รางวัลสารคดีสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม1 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 50,000 บาท) รางวัลชมเชย 3 รางวัล (โล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000 บาท)ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรหลังสิ้นสุดกิจกรรม (27 เมษายน 2561)

 

         ส่งไม้ต่อละครอิงประวัติศาสตร์ จากบุพเพสันนิวาส เป็น หนึ่งด้าวฟ้าเดียว จะปังหรือจะแป้ก ต้องคอยติดตามกันนะฮ้า
         Providence University, Taiwan ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "Stunning Taiwan Short Film Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 เหรียญไต้หวัน วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีความเข้าใจในวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไต้หวันมากขึ้น โดยผ่านภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับประเทศไต้หวันที่ถ่ายทำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย โดยภาพยนตร์ต้องเป็นหัวข้อ: Stunning Taiwan มีความยาว 3-5 นาที ในรูปแบบของภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ ถ่ายทำภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน จะเป็นการดีหากมีซับไตเติลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษกำกับ กลุ่มคณะที่ทำภาพยนตร์สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด แต่ผลงานแต่ละชิ้นจะต้องมีใบสมัครแนบมาด้วยหนึ่งชุด ต้องอัพโหลดภาพยนตร์ลงใน YouTube (เช่น FLV, AVI, WMV) และต้องมีโลโก้ของโครงการเชื่อมสัมพันธ์ไต้หวัน-ไทยในตอนจบของภาพยนตร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://contestwar.com/contest/13903 (26 เมษายน 2561)

 

        กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ, มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “หนัง(มัน)สั้น แต่รักฉันยาว: การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร  เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่วัยรุ่นในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และสิทธิตาม พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 สร้างกิจกรรมเพื่อให้วัยรุ่นได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารเนื้อหาและมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ผ่านการจัดทำคลิปวิดีโอหนังสั้น สร้างสื่อในการสร้างเสริมความรับผิดชอบ ความนับถือตนเอง และทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยวัยรุ่น เพื่อวัยรุ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมทั้งเนื้อหาสาระของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่น คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560/2561 น้องๆ หนูๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://contestwar.com/contest/13896 (25 เมษายน 2561)

 

         ถึงออเจ้าจะจบลงไปแล้ว แต่กระแสยังคงอยู่นะเจ้าคะ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ได้ดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล  “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ เพื่อเชิดชูวงการนักเขียนและวงการวรรณกรรมของไทย โดยผู้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดเสวนาพิเศษเซเว่นบุ๊คอวอร์ด หัวข้อ “จากนวนิยายรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด สู่ละครดัง”โดยมี นางกนกวลี พจนปกรณ์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย น.ส.จันทร์ยวีร์ สมปรีดา (รอมแพง)นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 7 จากผลงานนวนิยายชื่อ “บุพเพสันนิวาส” และ นายชัยรัตน์ พิพิธพัฒนาปราปต์ (ปราปต์) นักเขียนรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 จากผลงานนวนิยายชื่อ“กาหลมหรทึก”ร่วมเสวนา ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องคราวน์ 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า (ถ.พระราม 4) สามารถยืนยันการเข้าร่วมงานได้ที่ คุณสิรนันท์ (แป้งร่ำ) โทร. 087-708-6486 คุณธนิกานต์ (เปิ้น) โทร. 089-770-0815, คุณภากร ฉัตรเจริญสุข (นัท) โทร. 089-442-9998 (23 เมษายน 2561)

 

         ออเจ้าเอยยยย เออ เอ่อ เออ เอย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ประเภทการประกวด  ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับอุดมศึกษา และ/หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในแอพพลิเคชั่น LINE  กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561 สามารถกดดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้หนา http://contestwar.com/contest/13883 (20 เมษายน 2561)

 

       เสวนาภารตวิทยา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ [ ภาษาไทยของออเจ้า เค้าอิทธิพลพากย์ภารตะ ] ว่าด้วยเรื่องข้อสังเกต ทางภาษาไทย สมัยอยุธยา หลักฐานในจินดามณี เรื่องอิทธิพลขอภาษาบาลีสันสกฤต และลักษณะภาษาไทยในสมัยนั้น เมื่อเทียบกับภาษาตระกูลไทอื่น รวมถึงภาษาไทยต่างยุค เพื่อให้เห็นว่า ภาษาของอินเดีย มีบทบาททำให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดยวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ศึกษาวิจัยด้านวิวัฒนาการของภาษาไทย-ไท ในวันจันทร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๐๑/๕-๗ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว (ผู้รับผิดชอบโครงการเสวนาภารตวิทยา) ท่านผู้สนใจ กรุณาแจ้ง ชื่อ-สกุลจริง และอีเมล หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ล่วงหน้าตามรายละเอียดนี้ http://bit.ly/2J51mVe (18 เมษายน 2561)

 

         จบแล้วเป็นที่เรียบร้อย สำหรับงานสัปดาห์หนังสือ ที่ขายดีที่สุดเห็นจะเป็นคือ หนังสือแนวประวัติศาสตร์ ที่ขายดีกันแทบจะทุกยุคทุกสมัย ด้วยกระแสละครดัง ช่องน้อยสี และต้องขอขอบคุณนักอ่านทุกท่านที่มาอุดหนุนสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์นนะเจ้าคะ

        คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานงานเสวนา “บุพเพสันนิวาส : เรียน รู้ สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์” เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สกัดบทเรียนจากความสำเร็จของละครโทรทัศน์ “บุพเพสันนิวาส” จากมุมมองของ ผู้ผลิต และนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน ในวันพุธที่ 11 เมษายน ณ ห้องประชุม ดร.เทียม โชควัฒนา ชั้น 3 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา เวลา 13.00-16.00 น. เป็นต้นไป ออเจ้าท่านใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://goo.gl/b4HXvP หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพิมพ์พจี โทร. 081-987-8536 ได้เลยหนา (9 เมษายน 2561)

 

         วันนี้วันสุดท้ายแล้วออเจ้าทั้งหลาย อย่าลืมแวะมาที่บูธประพันธ์สาส์นหนา M13 โซน C1 เตรียมอัด เตรียมเบี้ย มาหาซื้อหนังสือไปอ่านให้สบายอุรากันเจ้าค่ะ

         เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา เว็บไซต์อ่านนิยายออนไลน์แห่งใหม่ล่าสุดเพิ่งถือกำเนิดขึ้น โดยได้รับการตอบรับจากบรรดานักอ่านอย่างล้นหลาม ชนิดที่ว่าทันทีที่เปิดให้เข้าไปอ่านนิยายกันได้เพียงแค่ 15 นาทีแรกก็มีผู้แวะเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์หลายพันคนจนโฮสต์ของเว็บรองรับไม่ไหว ทำให้ระบบล่ม เว็บไซต์ดังกล่าวมีชื่อว่า ‘อ่านเอา’ หรือ www.anowl.co ซึ่งมีมาสคอตโลโก้เป็นตัวนกฮูก อย่างไรก็ตาม เพื่อก้าวให้ทันตามยุคสมัยและธรรมชาติของสื่อยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ www.anowl.co จะตั้งใจยกโมเดลของนิตยสารในวันวานให้ขึ้นมาอยู่ในแพลตฟอร์มใหม่บนออนไลน์ แต่ก็พยายามที่จะปรับตัวไม่ให้ตัวเองเชย ทีมงานผู้ก่อตั้งเว็บมีทั้งคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นค่อนข้าง (ยัง) ใหม่ (อยู่) ได้มีการจัดทำรูปลักษณ์ของเว็บให้เป็นมิตรและพยายามให้ถูกใจทั้งนักอ่านรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยนอกจากเนื้อหาที่เพิ่งปล่อยออกมาคือนวนิยายเรื่องใหม่ ซึ่งมีทั้งนักเขียนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ผู้บุกเบิกที่เข้าร่วมกับอ่านเอาทั้ง 10 ท่าน อาทิ มาลา คำจันทร์, ปิยะพร ศักดิ์เกษม, กิ่งฉัตร, พงศกร, ปราปต์, ภัสรสา, ทอม สิริ, ปองวุฒิ รุจิระชาคร, กานต์ และ นาคเหรา ขน 10 นวนิยายเรื่องใหม่ล่าสุดซึ่งไม่เคยได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อนให้ผู้อ่านได้อ่านกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (8 เมษายน 2561)

 

         คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอแจ้งว่าในปี 2561 จะพิจารณาให้รางวัลวรรณกรรมประเภท “นวนิยาย” โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผลงานวรรณกรรม ประเภทนวนิยาย เขียนด้วยภาษาไทย 2. เป็นผลงานริเริ่มของผู้เขียนเอง มิใช่งานแปลหรือแปลงจากของผู้อื่น 3. ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด 4. เป็นผลงานที่เผยแพร่เป็นเล่มครั้งแรกย้อนไปไม่เกิน 3 ปี ภายในวันสิ้นกำหนดส่งงาน ทั้งนี้ต้องมีเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) ที่ถูกต้อง 5. ผลงานวรรณกรรมที่เคยได้รับรางวัลอื่นใดมาแล้ว สามารถส่งเข้ารับการพิจารณา อีกได้ ผู้มีสิทธิ์ส่งวรรณกรรมประเภทนวนิยายเข้ารับการพิจารณา ได้แก่ องค์กรและสถาบัน สำนักพิมพ์ นักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์ และบุคคลทั่วไป โดยส่งหนังสือที่มีคุณสมบัติข้างต้นจำนวน 16 เล่ม ไปยังคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลซีไรต์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เลขที่ 48 ถนนเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ (6 เมษายน 2561)

 

         บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริษัท CEPSA ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 189,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดให้สื่อถึงการร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยหรือการร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้มีภาพวาดโลโก้ของบริษัทฯทั้ง 2 โลโก้ลงไปด้วย
ผลงานที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เป็นผลงานเก่า ผลงานของบุคคลอื่นหรือผลงานที่มีการทำซ้ำดัดแปลง คัดลอกหรือเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้องทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น  เข้าประกวดแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ป.1 - ป.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 ขนาดของผลงาน ระดับมัธยมศึกษา  ระยะเวลาส่งผลงาน 1 เมษายน – 15 มิถุนายน 2561 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://contestwar.com/contest/13862 (5 เมษายน 2561)

 

         วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติและวันรักการอ่าน ด้วยพระจริยวัตรและความสนพระทัยในการอ่าน การจดบันทึก การเขียนและการเรียนรู้ ขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จนบังเกิดเป็นพระราชนิพนธ์จำนวนมาก อีกทั้งพระองค์ยังทรงส่งเสริม สนับสนุน เป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการอ่านและการเรียนรู้ 

         มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินสด และทัศนศึกษาชมผลงานศิลปะในต่างประเทศ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เยาวชนอายุระหว่าง 18-25 ปี สาขาการประกวด สาขาศิลปะ 2 มิติ สาขาศิลปะ 3 มิติ สาขาการประพันธ์ดนตรี สาขาภาพถ่าย สาขาภาพยนตร์ สาขาวรรณกรรมกำหนดระเวลา เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 กรกฎาคม 2561 (จะแตกต่างกันตามสาขาการประกวด) สาขาศิลปะ 2 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 7 – 10 มิถุนายน 2561 สาขาศิลปะ 3 มิติ : ส่งผลงานวันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2561 สาขาการประพันธ์ดนตรี : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 29 มิถุนายน 2561 สาขาภาพถ่าย : ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2561 สาขาภาพยนตร์ : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 สาขาวรรณกรรม : ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2561 (2 เมษายน 2561)

 

         บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด (NEO) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย 13th TDEX Underwater Photo Contest หัวข้อ “UNDERWATER WORLD in Your Eyes” ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิในการส่งภาพเข้าประกวด Underwater Photo Challeng วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ เพื่อประชาสัมพันธ์ความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวใต้ทะเล เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพได้มีโอกาสแสดงฝีมือในการถ่ายภาพ เพื่อสร้างจิตสำนึกในหารอนุรักษ์ทรัพยากรและสัตว์น้ำใต้ทะเล ประเภทของการประกวด ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro / ไม่จำกัดประเภทกล้อง ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Wide Angle / ไม่จำกัดประเภทกล้อง ภาพถ่ายด้วยเลนส์ Macro หรือ Wide Angle / ประเภทกล้อง Compact สามารถดูรายละเอียด http://contestwar.com/contest/13855 (1 เมษายน 2561)

Writer

Sirirat Soonsakul

นักอยากเขียน ผู้รักการสะสมท้องฟ้าสีวนิลลา และใช้หมูกระทะเยียวยาจิตใจ