ระวังภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกคืนภาษีผ่าน ATM : อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแอบถามข้อมูลส่วนตัว-ข้อมูลทางการเงินชักจูงทำธุรกรรมที่ตู้ ATM

ระวังภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกคืนภาษีผ่าน ATM

สรรพากรเตือน!!อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรแอบถามข้อมูลส่วนตัว-ข้อมูลทางการเงินชักจูงทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ยืนยัน กรมฯ ไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ถามข้อมูลทางโทรศัพท์

ตามที่มีแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ไปถึงผู้เสียภาษี อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ขอตรวจสอบเรื่องเงินภาษี การขอคืนภาษี รวมทั้งหลอกสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เสียภาษีเปิดเผยข้อมูลด้านการเงิน และให้ไปทำธุรกรรมที่ตู้ ATM ซึ่งมีผู้เสียภาษีหลายรายหลงเชื่อสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของผู้เสียภาษี หากกรมสรรพากรมีข้อสงสัยหรือต้องการเอกสารเพิ่มเติม จะมีหนังสือแจ้งไปถึงผู้เสียภาษีแต่ละราย 

สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ไว้เกิน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเอกสารแล้วเสร็จ จะดำเนินการคืนภาษีให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ ที่ลงทะเบียนด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือส่งเป็นเช็คธนาคาร โดยระบุชื่อ-สกุลของผู้ขอคืน และส่งไปให้ทางไปรษณีย์ตามภูมิลำเนาที่ผู้ขอคืนแจ้งไว้เท่านั้น ผู้เสียภาษีจึงไม่ต้องไปทำธุรกรรมใด ๆ เพื่อรับเงินภาษีคืนที่ตู้ ATM แต่อย่างใด 

หากผู้เสียภาษีได้รับโทรศัพท์แอบอ้างที่มีพฤติกรรมดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย ขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ

 

ที่มา : money.sanook.com