ธนาคารกรุงเทพชวนคุณมาสนุกกับการออม : มาสนุกกับการออม ด้วยกระปุกบัวหลวงช่วยออม

ธนาคารกรุงเทพชวนคุณมาสนุกกับการออม

มาสนุกกับการออม ด้วยกระปุกบัวหลวงช่วยออม รับฟรี “กระปุกบัวหลวงช่วยออม” 1 ใบ มูลค่า 80 บาท* 

เพียงเปิดบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี หรือบัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี-บัวหลวงคิดส์    
ตั้งแต่ 13 ม.ค. - 30 มี.ค. 61 (หรือจนกว่าของจะหมด)

*เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 0.66% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน
  เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 1.33% ต่อปี เมื่อฝากเงินเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 12 เดือน

ออมง่าย หักบัญชีรายเดือน ด้วยบริการโอนเงินตามคำสั่ง (Standing Order Service)

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัวหลวงโฟน โทร.1333 และ www.bangkokbank.com