บัญชีเงินฝาก : ประเภทเงินฝากที่เราต้องรู้

บัญชีเงินฝาก

การฝากเงินถือเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนอาจจะเริ่มด้วยการที่ถูกโรงเรียน หรือพ่อ แม่บังคับให้เปิดบัญชี เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยการออมให้เด็กตั้งแต่ยังเล็ก หรืออีกหลายๆ คนเวลามีเงินอยู่ที่ตัวเองแล้วมักจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ใช้จ่ายเกินความจำเป็น ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงนึกถึง การฝากเงินกับธนาคาร เพราะถือเป็นตัวช่วยและเป็นก้าวแรกสำหรับการออมเงิน และลงทุนอย่างง่ายๆ แต่เอ๊ะ!!! การฝากเงินก็มีอยู่หลายประเภทนี่หน่า
ทั้งแบบระยะสั้น ระยะยาว อีกทั้งสถาบันการเงินก็ยังมีความต่างกันในเรื่องการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยอีกด้วย แล้วเราจะเลือกยังไงล่ะ ให้ตรงกับเป้าหมายและความต้องการของเรา ดังนั้นสิ่งที่เราควรต้องทำอันดับแรกเลย นั่นคือการมมาทำความรู้จักกับบัญชีแต่ละประเภทนั่นเองค่ะ

1.เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Account)
สำหรับ เงินฝากออมทรัพย์ นั้นหลายคนคงคุ้นเคยกันดี เพราะเป็นบัญชีที่เชื่อว่าเราทุกคนต้องมีกันอยู่แล้วเป็นอย่างแน่นอน เพราะเป็นบัญชีเงินฝากสำหรับผู้ฝากรายย่อย ไม่มีกำหนดการฝากเงินขั้นต่ำมีความคล่องตัวในการเบิกถอน และไม่มีข้อจำกัดเรื่องการเบิกถอนแต่อย่างใด ระยะเวลาของการคงอยู่ของบัญชีเงินฝากนั้นก็ไม่มีกำหนด ตราบเท่าที่ยังมีเงินฝากอยู่ในบัญชีจำนวนหนึ่ง (แล้วแต่ว่าแต่ละธนาคารจะกำหนดไว้เท่าใด ) หากมียอดเงินต่ำกว่านี้ ธนาคารจะหักค่ารักษาบัญชีทุกเดือนจนกว่าเงินจะหมาดจากบัญชี แล้วธนาคารก็จะแจ้งปิดบัญชีของเราไป อีกทั้งให้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในบรรดาเงินฝากประเภทต่างๆ อีกด้วย

2.เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account)
เงินฝากกระแสรายวัน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บัญชีเดินสะพัด เป็นบัญชีเงินฝากที่เหมาะกับการทำธุรกิจ เนื่องจากเป็นบัญชีเงินฝากที่มีความคล่องตัวสูงสามารถสั่งจ่ายเช็คให้กับบุคคลอื่นเพื่อไปขึ้นเงินกับธนาคารได้ แต่การฝากเงินประเภทนี้ธนาคารจะไม่มีดอกเบี้ยให้ เพราะถือว่าบัญชีนี้ได้ให้ประโยชน์ทางอ้อมที่ไม่เป็นตัวเงินกับผู้ฝากไปแล้ว การเปิดบัญชีประเภทนี้ธนาคารจะกำหนดเงินฝากขั้นต่ำเช่น 10,000 บาท และผู้ฝากต้องจ่ายค่าสมุดเช็คเอง จึงไม่เหมาะหากเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปที่บริหารเงินสดเป็นหลัก

3.เงินฝากประจำ (Fixed Deposit Account)
เป็ยบัญชีที่เหมาะสำหรับการออมเงินที่สุดเนื่องจากมีกำหนดระยะเวลาอย่างแน่นอน เช่น 3,6,12,24 เดือน เป็นต้น ส่วนการฝากแต่ละครั้งจะมีการกำหนดขั้นต่ำ ดอกเบี้ยจะมีการจ่ายให้เมื่อฝากครบกำหนดเวลาข้างต้น โดยเมื่อครบกำหนดแล้วจะมีการฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่ได้รับเป็นรอบใหม่โดยอัตโนมัติ และบัญชีเงินฝากประเภทนี้ป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในด้านการถอนเงิน การถอนเงินก่อนกำหนดจะทำให้ผู้ฝากเสียสิทธิ์เรื่องดอกเบี้ย เช่นผู้ฝากอาจจะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือได้รับน้อยลงกว่าเดิมตามเงื่อนไขของธนาคาร ดังนั้นการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากประจำจึงต้องกะระยะเวลาให้ดีเพื่อประโยชน์ในเรื่องผลตอบแทนที่สูงที่สุดนั่นเองค่ะ

 

นี่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆ ว่าตัวเองเหมาะกับบัญชีเงินฝากประเภทใดเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของเพื่อนๆ มากที่สุด เพราะถ้าหากเลือกให้ตรงประเภทก็จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการฝากเงินได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ