วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 9 ชีวิตใหม่สี่ปีแรก ( ตอนที่ 3 ปีแรก(ต่อ) )