วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 8 ปีทองอันสุขสันต์ (ตอนที่ 4 กระพรวนติดรถลากเลื่อน)