วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 7 เมืองเล็กในทุ่งกว้าง (ตอน แมวที่ต้องเลี้ยง )