วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 6 ฤดูหนาวอันยาวนาน (ตอน ถึงฤดูใบไม้ร่วง)