วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 6 ฤดูหนาวอันยาวนาน (ตอน ถูกใช้เข้าเมือง)