วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 5 ริมทะเลสาบสีเงิน(ตอน แขกที่มิได้นัดหมาย)