วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 3 บ้านเล็กในทุ่งกว้าง(ตอนวันในทุ่งหญ้ากว้าง)