วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 3 บ้านเล็กในทุ่งกว้าง(ตอน ย้ายไปฝั่งตะวันตก)