วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 2 เด็กชายชาวนา(ตอน ค่ำคืนแห่งฤดูหนาว)