วรรณกรรมชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ : เล่มที่ 1 บ้านเล็กในป่าใหญ่(ตอนปืนยาว)