ฝากประวัติ/ผลงาน

ฝากประวัติ/ผลงาน

เงื่อนไข

 • ต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ แต่งขึ้นเอง ไม่มีการคัดลอก ดัดแปลง แปล หรือแก้ไขจากผลงานผู้อื่น
 • เป็นเรื่องที่ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นเบื้องสูง ที่ขัดต่อประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม หรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นใดมาตรฐานต้นฉบับ
 • จัดหน้าตามมาตรฐาน ขอบบน ล่าง ซ้าย ขวา ตามที่โปรแกรม Microsoft Word ตั้งไว้
 • เป็นเอกสารรูปแบบไฟล์ Microsoft Word ใช้ฟอนท์ Cordia หรือ Angsana ขนาด 14 Pt.
 • ไม่ต้องเว้นบรรทัดทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เว้นบรรทัดเฉพาะ เวลาขึ้นเรื่องราวใหม่ คั่นฉาก หรือคั่นตอน เท่านั้น
 • ตรวจเช็คคำศัพท์และตัวสะกดให้ถูกต้องที่สุด
 • ควรเขียน ชื่อ-นามสกุล อีเมล์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในต้นฉบับด้วยเวลาในการพิจารณาต้นฉบับ
 • ผลการพิจารณาไม่เกิน 3 - 6 เดือน สามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนเรื่อง หากผลการพิจารณาเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะติดต่อกลับไปแจ้ง ให้ทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ช่องทางการส่งต้นฉบับ

สามารถส่งต้นฉบับได้ 2 ทาง

 • ทางอีเมล editor@praphansarn.com โดยใช้ subject ว่า "ส่งต้นฉบับเพื่อพิจารณา" ให้ attach ไฟล์ Microsoft Word ต้นฉบับ เขียนชื่อหรือนามปากกาและแนะนำตัวเองมาสั้นๆ หากไฟล์มีขนาดใหญ่ให้ zip มาด้วย
 • ทางไปรษณีย์หากมีต้นฉบับที่พิมพ์อยู่แล้วสามารถส่งมาได้เลยที่ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด เลขที่ 222 หมู่ 17แขวงศาลา ธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุลอีเมลหรือเบอร์ โทรศัพท์ที่เราติดต่อท่านได้มาด้วย

การส่งต้นฉบับ

 • แนบเรื่องย่อที่น่าสนใจ ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 มาพร้อมกับต้นฉบับด้วย
 • แนบจดหมายแนะนำตัวโดยพิมพ์ใน Microsoft Word ต่างหาก 1 ฉบับ โดยระบุ ชื่อ -นามสกุล นามปากกา อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้
 • เมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยตามเงื่อนไข ก็ส่งต้นฉบับมาถึงเราได้เลย ตามช่องทางที่ท่านสะดวก
 • ต้นฉบับที่ท่านส่งเข้ามา ทางเราจะไม่มีการส่งกลับคืน ขอให้ท่านทำสำเนาเก็บไว้ด้วยเพราะเราไม่สามารถรับผิดชอบต้นฉบับอันประเมินค่าได้ยากของท่าน ในกรณีที่เกิดการสูญหาย หรือเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ ได้