นักเขียนหญิงดีเด่น รางวัลชมนาด

ช่วง ตอมแมลงวัน ทาง Nation Channel Social TV

20 กันยายน 2560


ตอมแมลงวัน คุยกับนักเขียนรางวัลชมนาด (รางวัลสำหรับนักเขียนหญิง) ซึ่งปีนี้ขับเคี่ยวกินไม่ลง ผู้ที่ได้รับรางวัลดีเด่นจึงมี 2 ท่าน คือ แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข และ สิริญรำไพ (มาเรีย) ประพันธุ์ทวี
Share: | View : 388