บทสัมภาษณ์ คุณปนัดดา เลิศล้ำอําไพ กรรมการผู้ตัดสินรางวัลชมนาดครั้งที่ 3

คุณปนัดดา เลิศล้ำอําไพ ได้กล่าวถึงเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้

20 กันยายน 2560


Share: | View : 504