นรนิติ เศรษฐบุตร

นรนิติ เศรษฐบุตร

ประวัติส่วนตัว :

     ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร เกิดเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2484 เป็นนักวิชาการ นักเขียน อดีตนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ผู้ก่อตั้งรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) และกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมต่างๆได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2537 จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และรางวัลครุฑทองคำ ในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2538 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ รศ.นรนิติ เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่ยังเป็นนักเรียน ผลงานชิ้นแรกได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร “ดรุณสาร” ต่อมาเป็นนักเขียนคอลัมน์ประจำ “ต่างประเทศ” ในนิตยสารสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์

การศึกษา :

 • จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ระดับปริญญตรี (ร.บ.) เกียรตินิยมดีจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ระดับปริญญาโท (M.A.) สองปริญญา คือ ด้าน Diplomacy and World Affairs จาก Occidental College Los Angeles และด้านรัสเซียศึกษาจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • นอกจากนี้ยังผ่านการอบรมประกาศนียบัตร Diploma in Sovietology ที่ Freiburg University ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รางวัลที่ได้รับ :

 • นักรัฐประศาสนศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2537 จากสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลครุฑทองคำ ในฐานะผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2538 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลงาน :

วรรณกรรม
 • คำให้การเรื่องวรรณกรรมสร้างสรรค์ซีไรต์
 • สารคดีเรื่อง “ชีวิตคนรับใช้ทูต”
 • นวนิยายเรื่อง “กุนซือ” (นามปากกา น. สร้อยอินทนิล) พ.ศ. 2524
 • นวนิยายเรื่อง “คนำพลัดถิ่น” (นามปากกา น. เศรษฐบุตร) พ.ศ. 2527
 • รวมเรื่องสั้นชื่อ “คนเล่นการเมือง”

วิชาการ
 • เมืองไทยในระบบรัฐสภา (ร่วมเขียน) พ.ศ.2510
 • การปกครองและการเมืองของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ร่วมเขียน) พ.ศ. 2514
 • เสนาธิปไตย-ทหารกับการพัฒนาทางการเมืองไทย พ.ศ. 2521
 • โลกที่สามกับการพัฒนาแบบโซเวียต พ.ศ. 2522
 • พรรคประชาธิปัตย์: ความสำเร็จและความล้มเหลว พ.ศ. 2530 ฯลฯ
Share: | View : 784