อิราวดี นวมานนท์

อิราวดี นวมานนท์

ประวัติส่วนตัว :

อิราวดี นวมานนท์ เป็นบุตรสาวของนายแพทย์ไฉน เรืองศิริ เกิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2494 ที่กรุงเทพฯ มีบุตรชาย 2 คนคือธรรม์ โทณวณิก(เสียชีวิต) อิราวดี นวมานนท์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2540

การศึกษา :

      เริ่มต้นการศึกษาที่อนุบาลหลังสวน จบชั้น ป.4 ที่ราชินีบนจากนั้นก็ไปเรียนต่อที่ดาร์จิริ่ง อินเดีย และกลับมาศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ภาษาฝรั่งเศสและสเปน ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 จากนั้นเดินทางไปเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขาภาษาฝรั่งเศส และสาขาสิ่งแวดล้อมที่อเมริกา

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงาน :

นวนิยาย

  • หัตถาครองภิภพ คือหัตถาครองภิภพจบสากล
  • ตองหนึ่ง
  • บ้านบุษบาบรรณ
  • สื่อเสน่หา
Share: | View : 1,142