นิคม รายยวา

นิคม รายยวา

ประวัติย่อ
เกิดวันที่ 9 เมษายน ปี พ.ศ.2487 ที่ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย เดิมชื่อนิคม แระกอบวงศ์ ภายหลังเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็น “รายยวา” เริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย และสำเร็จปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มต้นชีวิตการทำงานกับ บริษัทธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันปิโตรเลียม อยู่ในกรุงเทพฯ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไป ทำงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ที่จังหวัดกระบี่ ระยะหลังสนใจการเกษตรแบบคนต่างเมือง ลงมือทำสวนโกโก้โดยเซาะป่าเป็นร่อง ใช้แนวไม้เป็นร่มบังไพร โกโก้เสียหายหมดทั้ง 50,000 ต้น ยังเคยทำเกษตรกรสวนยางพาราที่ภาคใต้และกลับไปทำสวนที่บ้านจังหวัดสุโขทัย โดยสร้างผลงานประพันธ์เป็นงานอดิเรก

ตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ เขาอยู่ในกลุ่ม "พระจันทร์เสี้ยว" ร่วมกับเพื่อนๆหลายคนที่มีบทบาทในวงการวรรณกรรมไทย เช่น วิทยากร เชียงกูล สุชาติ สวัสดิ์ศรี วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์ วินัย อุกฤษณ์ เธียรชัย ลาภานันท์ ฯลฯ เริ่มเขียนเรื่องสั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2516 แต่ทุกเรื่องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้อ่านและนักวิจารณ์

พ.ศ. 2527 ได้นำเรื่องสั้นที่ได้เคยตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ ได้รับการรวมพิมพ์เป็นเล่มชื่อ “คนบนต้นไม้” นวนิยายเรื่องที่สอง “ตลิ่งสูงซุงหนัก” ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติและต่อมาได้รับรางวัลซีไรต์ หรือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2531 และได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อ High Banks, Heavy Log โดย Richard C. Lair สำนักพิมพ์เพนกวินจัดพิมพ์

ได้เขียนหนังสือผจญภัยสำรับเด็กชุดค้นพบตัวเองออกมา 5 เล่ม และยังสนใจจะเขียนนวนิยายเรื่องใหม่อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันสมรสกับนางกันยารัตน์ (คีรี) รายยวา มีบุตรชายและบุตรหญิงรวม 2 คน ชื่อ รวี รายยวาและรูป รายยวา

นามปากกา
นิคม กอบวงศ์ , นิคม รายยวา

งานเขียนครั้งแรก
- เรื่อง “ตะกวดกับคบผุ” (2526) นวนิยาย ในนามปากกา “นิคม รายยวา”

ผลงานรวมเล่ม
นวนิยาย

- เรื่อง “ตะกวดกับคบผุ” ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในนามปากกา “นิคม รายยวา”
- เรื่อง “ตลิ่งสูง ซุงหนัก” (2527) นวนิยาย ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี 2531
- เรื่อง “ขออย่ารู้เลย“ ลงพิมพ์ใน วิทยาสารปริทัศน์ ได้รับรางวัลที่สองของบริษัทลองแมน ไทยวัฒนาพานิช
- เรื่อง “บ่ายแห่งหมอกควัน” ลงพิมพ์ในวารสารแลใต้
รวมเรื่องสั้น
- เรื่อง “คนบนต้นไม้” (2527) รวมเรื่องสั้น (หนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน) ใช้นามปากกา นิคม กอบวงศ์ ลงพิมพ์ในหนังสือตะวัน
หนังสือเด็ก
- เรื่อง “ของฝากแม่”
- เรื่อง “สิ่งที่สวยงาม”
- เรื่อง “ปูเสฉวนในเปลือกหอยตีนช้าง
- เรื่อง “ เกาะโน”
- เรื่อง “เราจะปลูกกันใหม่”

งานที่ได้รับรางวัล
- พ.ศ. 2513 เรื่องสั้นชื่อ "ขออย่ารู้เลย" ได้รับรางวัลที่สองจากบริษัทลองแมน
- พ.ศ. 2526 นวนิยายเรื่อง ตะกวดกับคบผุ ได้รับรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ในนามปากกา “นิคม รายยวา”
- พ.ศ. 2527 นวนิยายเรื่อง ตลิ่งสูงซุงหนัก ได้รับรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
- พ.ศ. 2531 ได้รับรางวัลซีไรต์จากนวนิยายเรื่อง "ตลิ่งสูงซุงหนัก" และได้รับการ แปลเป็นภาษาอังกฤษชื่อ "High Banks, Heavy Log" โดย Richard C. Lair สำนักพิมพ์เพนกวินจัดจำหน่าย
-ปัจจุบันหันมาเรียนรู้จากเกษตรกรในท้องถิ่นดั้งเดิม เพื่อทำสวนยางพารา

 

Share: | View : 566