นิลวรรณ ปิ่นทอง

นิลวรรณ ปิ่นทอง

ประวัติย่อ
ถือกำเนิดในครอบครัวข้าราชการชั้นผู้น้อย มารดาเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก บิดาเป็นผู้เห็นความสำคัญของการศึกษาและการอ่านหนังสือ จึงได้รับการปลูกฝังความคิดนี้มาแต่เยาว์วัย เมื่อจบชั้นมัธยม 6 จากโรงเรียนเบญจมราชาลัยก็ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จนได้วุฒิป.ป. แล้วจึงสอบเข้าศึกษาต่อในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ (เป็นรุ่นที่ 4 ปี 2477) เมื่อจบการศึกษาแล้วเป็นครูสอนหนังสืออยู่ประมาณ 1 ปี จากนั้นจึงย้ายไปรับราชการในกรมโฆษณาการอยู่ 9 ปี จึงลาออกเมื่อปี 2491 และหันมาทำงานด้านบรรณาธิการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสาร “สตรีสาร” เมื่อปี 2492 หลังจากนั้นจึงเปิด “ดรุณสาร” สำหรับเยาวชน และ “สัปดาห์สาร” สำหรับเรื่องข่าวสาร โดยรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการทั้งสามเล่ม แต่สตรีสารเป็นนิตยสารที่อายุยืนยาวที่สุด เป็นนิตสารที่ได้รับรางวัลพระเกี้ยวทองคำ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะนิตยสารส่งเสริมภาษาไทยดีเด่น เมื่อปี พ.ศ. 2530

และได้ดำเนินกิจการต่อมาจนถึงปี 2539 จึงได้ปิดตัวลงโดยบรรณาธิการตั้งใจ เนื่องจากเห็นแนวโน้มที่นิตยสารจะต้องปรับตัวไม่เป็น “อื่น” รวมอายุสตรีสารได้ 48 ปี นอกจากนี้ยังเคยก่อตั้ง (2501) และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ เคยได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2505 และได้รับปริญญา อักษรศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต(กิตติมศักดิ์) เมื่อปี 2517

นามปากกา
นิลวรรณ ปิ่นทอง

รางวัล
รางวัลศรีบูรพา เป็นคนที่ 3 (2534)
รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการประชาชน จากมูลนิธิแมกไซไซ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2505

Share: | View : 449