Google play App Store

ประหยัด ศ. นาคะนาท

ประหยัด ศ. นาคะนาท

ประวัติ
ประหยัด ศ. นาคะนาท เดิมชื่อ "ประหยัดศรี" เป็นพี่ชายของประภาศรี นาคะนาท (หรือ 'ภา พรสวรรค์) และประยงคุ์ศรี อุณหธูป (ภริยาของ ประมูล อุณหธูป) เปลี่ยนชื่อตัวเป็น "ประหยัด ศ." ในยุครัฐนิยมสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่บังคับให้เปลี่ยนชื่อที่ไม่ตรงตามเพศ ห้ามผู้ชายใช้ชื่อที่มีคำว่า "ศรี" ประหยัดเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปี พ.ศ. 2472 เลขประจำตัวนักเรียน ท.ศ.3726

เริ่มเขียนหนังสือในหนังสือพิมพ์ประชาชาติรายวัน เมื่อ พ.ศ. 2477 ใช้นามปากกาว่า “นายรำคาญ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2478 เริ่มเขียนในประชาชาติรายสัปดาห์ คอลัมน์ “ตามใจท่าน” แทนครูอบ ไชยวสุ [1] ประหยัด ศ. นาคะนาท มีงานเขียนหลากหลาย ทั้งบทความการเมือง ขำขัน หัสนิยาย สารคดี เคยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ บางกอกรายปักษ์ บางกอกรายวัน สยามสมัย พิมพ์ไทยวันจันทร์ สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ และสยามิศร์ รายวันและรายสัปดาห์ [2] ประหยัด ศ. นาคะนาท เสียชีวิตเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2545 สิริอายุรวมุ 87 ปี

ผลงาน

  • เที่ยวไปกับนายรำคาญ
  • เที่ยวเขมรกับคึกฤทธิ์
  • ละคอนลิงแห่งชีวิต
  • ลิเกแห่งชีวิต
  • เรื่องอย่างว่า
  • เรื่องนี้นางเอกมีหนวด
  • พระเอกเป็นนักสืบตำรวจเป็นผู้ร้าย
  • ผีโป่งที่ป่าร่อน
Share: | View : 357