ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ประวัติย่อ
นันทพร ศานติเกษม เป็นชาวจังหวัดชลบุรี จุดเริ่มต้น เริ่มสนใจงานเขียนมาตั้งแต่วัยเด็ก โดยมีพื้นฐานจากการรักการอ่าน ได้รับการส่งเสริมจากบิดามารดา สนใจและรักหนังสือทุกประเภทโดยเฉพาะนวนิยายและวรรณคดี เมื่อเรียนจบ ได้ทดลองเขียนเรื่องสั้นส่งไปลงตามนิตยสารต่างๆ เช่น สกุลไทย ขวัญเรือน ดิฉัน...และได้รับการคัดเลือกให้ลงพิมพ์เรื่อยมา จนกระทั่งคุณสุภัทร สวัสดิรักษ์บรรณาธิการนิตยสารสกุลไทย เปิดรับนวนิยายของนักเขียนหน้าใหม่จึงได้ทดลองเขียนนวนิยายซึ่งเป็นงานที่ถนัดและสนใจมากที่สุดส่งไปทางไปรษณีย์ เมื่อนวนิยายเรื่องแรกคือเรื่อง "ตะวันทอแสง" ได้ลงพิมพ์ในปี พ.ศ. 2533 ก็ได้เขียนนวนิยายลงพิมพ์นิตยสารสกุลไทยและอื่นๆ มาตลอด

นามปากกา
ปิยะพร ศักดิ์เกษม

ที่มาของนามปากกา
"พร" มาจากคำท้ายของชื่อจริง "เกษม"มาจากคำท้ายของนามสกุล ส่วนคำว่า "ปิยะ" กับ "ศักดิ์" มาจากชื่อของสามี ปิยะศักดิ์ ศานติเกษม

งานเขียนครั้งแรก
นวนิยายเรื่องแรกคือเรื่อง "ตะวันทอแสง" ได้ลงพิมพ์ในปี พ.ศ. 2533

ผลงานรวมเล่ม
พ.ศ. 2534 ตะวันทอแสง
พ.ศ. 2535 ระบำดาว
พ.ศ. 2536 ทรายสีเพลิง
พ.ศ. 2536 แสงตะวันในสายหมอก
พ.ศ. 2537 ดอกไม้ในป่าหนาว
พ.ศ. 2537 ใต้ร่มไม้เลื้อย
พ.ศ. 2538 กิ่งไผ่-ใบรัก
พ.ศ. 2539 เรือนศิรา
พ.ศ. 2539 สุดสมรภูมิ
พ.ศ. 2540 รากนครา
พ.ศ. 2541 ทางสายธาร
พ.ศ. 2542 ใต้เงาตะวัน
พ.ศ. 2543 ในบ่วงมนตรา
พ.ศ. 2544 บัลลังก์แสงเดือน
พ.ศ. 2545 ลับแลลายเมฆ
พ.ศ. 2546 บ้านร้อยดอกไม้
พ.ศ. 2548 ในวารวัน
พ.ศ. 2549 วาวพลอย
พ.ศ. 2550 สะพานแสงคำ
พ.ศ. 2550 ตะวันเบิกฟ้า

เกียรติยศที่ได้รับ
รางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ

พ.ศ. 2537 ทรายสีเพลิง รางวัลชมเชย
พ.ศ. 2541 รากนครา รางวัลชมเชย
พ.ศ. 2543 ใต้เงาตะวัน รางวัลดีเด่น
พ.ศ. 2545 บัลลังก์แสงเดือน รางวัลชมเชย
พ.ศ. 2546 ลับแลลายเมฆ รางวัลชมเชย
พ.ศ. 2549 ในวารวัน รางวัลชมเชย

รางวัลเซเวนบุกส์
พ.ศ. 2547 บัลลังก์แสงเดือน รางวัลชมเชย
พ.ศ. 2549 ลับแลลายเมฆ รางวัลยอดเยี่ยม
พ.ศ. 2550 ในวารวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลซีไรต์
พ.ศ. 2543 รากนครา เข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย

 

Share: | View : 704