Google play App Store

ไพบูลย์ พันธ์เมือง

ไพบูลย์ พันธ์เมือง

ประวัติย่อ
เกิดและเติบโตที่จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษา เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อ พ.ศ. 2519 และบำเพ็ญตนช่วยเหลือสังคมเป็นช่างเขียนลายไทยข้าง โลงศพในจังหวัดพังงานานกว่า 16 ปี เรื่องสั้นเรื่องแรก 'จิตรกรนอกทำเนียบ' ตีพิมพ์ใน ฟ้าเมืองไทย ของอาจินต์ ปัญจพรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2527

พ.ศ.2530 เรื่องสั้น 'หมอดู' ได้รับรางวัลชมเชยจาก การประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

พ.ศ. 2542 เรื่องสั้น 'เถาวัลย์บนต้นมะม่วง' ได้รับการประดับช่อการะเกดจากบรรณาธิการ สุชาติ สวัสดิ์ศรี

นามปากกา
ไพบูลย์ พันธ์เมือง, ผกายฟ้า ประกาศิต, พันธุ์ เมืองชุมพร, พร เมืองใต้ และเทียน ส่องธรรม

อาชีพประวัติการเป็นนักเขียน

 • เขียนเรื่องสั้น “เขาเริ่มต้นที่นี่” ส่งนิตยสารฟ้าเมืองไทย ของ อาจินต์ ปัญจพรรค์ เมื่อปี พ.ศ. 2527
 • พ.ศ. 2530 เรื่องสั้น “หมอดู” ประกวดใน น.ส.พ.เดลินิวส์ ได้รับรางวัลชมเชย
 • พ.ศ. 2531 เรื่องสั้น “อบายมุข” และ “บ้านเช่า” เข้ารอบการประกวดที่ฟ้าเมืองทอง
 • พ.ศ. 2542 เรื่องสั้น “เถาวัลย์บนต้นมะม่วง” ได้ “ประดับช่อการะเกด” จาก บก. สุชาติ สวัสดิ์ศรี
 • พ.ศ. 2543 เรื่องสั้น “ชายหลังค่อมในกระจกเงา” เข้ารอบการประกวดในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
 • พ.ศ. 2545 เรื่องสั้น “ฝุ่น” เข้ารอบการประกวดในหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ รอบที่ 3 เป็น 1 ใน 6 คนและ เรื่องสั้น “มองจากที่สูง” ได้รับรางวัลชมเชย เรื่องสั้นรัฐสภา เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2545
 • พ.ศ. 2545 - 2546 เรื่องสั้นประกวดเข้ารอบ 50 คน (ไม่ได้รับการตีพิมพ์) คือประกวดเรื่องสั้นสุภา เทวกุล และ เรื่องสั้นช่อปาริชาต อีก 2 ครั้ง
 • มีเรื่องสั้นที่ผ่านการตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ ประมาณ 70 เรื่อง
 • ผลงานรวมเล่ม พ.ศ. 2531 นิยายเรื่อง “ไม้เท้าสีชมพู” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บางหลวง
 • พ.ศ. 2532 นิยายเรื่อง“จิตรกรเร่” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์บางหลวง
 • พ.ศ. 2535 นิยายเรื่อง “เทพเจ้าเขาแมว” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธนบรรณและหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับเด็กเรื่อง “คิดไม่ถึง” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ต้นอ้อ
 • พ.ศ. 2542 รวมเรื่องสั้นเรื่อง “ลายข้างโลง” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 • พ.ศ. 2543 นิยายเรื่อง “เกาะลอยหมู่บ้านประหลาด” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 • พ.ศ. 2544 รวมเล่มเรื่องสั้นเรื่อง “ในวงล้อม” จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น
 • พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลชมเชยเรื่องสั้นการเมือง “พานแว่นฟ้า” จากรัฐสภา เรื่อง “มองจากที่สูง”
 • พ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลชมเชยบทกวีการเมือง “พานแว่นฟ้า” จากรัฐสภา เรื่อง “ปล่อยผีไปทีเถิด”
 • พ.ศ. 2546 รวมเล่มเรื่องสั้นเรื่อง “ในวงล้อม” ได้รางวัลชมเชย เซเว่นอะวอร์ด

งานที่ได้รับรางวัล

 • พ.ศ.2530 เรื่องสั้น 'หมอดู' ได้รับรางวัลชมเชยจาก การประกวดเรื่องสั้นของหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
Share: | View : 398