ไพศาล มาลาพันธ์

ไพศาล มาลาพันธ์

ประวัติส่วนตัว :

ไพศาล มาลาพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2457 ที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อ เกื้อ เป็นนายช่างโรงสีไฟ มารดาชื่อ ทองแย้ม เป็นชาวปากพนังทั้งคู่ ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 และเรียนต่อที่โรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย ซึ่งมี พระสารสาสพลขันธ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ จนจบวิชาบริหารธุรกิจชั้นสูง เมื่อ พ.ศ. 2492 และได้ประกอบอาชีพค้าขาย แต่มีใจรักการอ่าน รวมทั้งได้เขียนเรื่องต่างๆ ตลอดมา ใน พ.ศ. 2485 ถูกจับกุมในคดีกบฏสันติภาพ ร่วมกับนักเขียนและนักหนังสือพิมพ์คนอื่นๆ เช่น กุหลาบ สายประดิษฐ์ (ศรีบูรพา) , อุทธรณ์ พลกุล, ฉัตร บุณยะศิริชัย (อ้อย อัจฉริยากร) , เปลื้อง วรรณศรี, สุพจน์ ด่านตระกูล เป็นต้น โดยได้ทำงานใกล้ชิดกับกุหลาบ สายประดิษฐ์ จนได้รับฉายาว่า "อารักษ์ประจำตัว" ช่วงปี พ.ศ. 2486-2499

ผลงานเรื่องสั้นลงพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เช่น ปิยะมิตร, เดลิเมล์วันจันทร์, ปิติภูมิ, สยามสมัย เป็นประจำ เมื่อพ้นโทษได้ตั้งสำนักพิมพ์บุษบาบรรณ ของตนเอง ในปี พ.ศ. 2501 เพื่อพิมพ์หนังสือศิลปวรรณคดีตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ รวมทั้งผลงานของ ศรีบูรพา เรื่อง แม่ และ การเดินทางระหว่างดาวพระเคราะห์ ซึ่งเป็นเหตุให้ถูกจับกุม และต้องลี้ภัยการเมืองเข้าป่าเป็นเวลานานถึง 25 ปี ซึ่งขณะอยู่ในป่าก็ยังทำหน้าที่บรรณาธิการหนังสือ ไฟลามทุ่ง

ไพศาล มาลาพันธ์ กลับคืนสู่เมือง ตามนโยบาย 66/23 และมีผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ทั้งเรื่องสั้น บันทึก สารคดี และวิชาการ หลายเรื่อง เช่น บันทึกนักโทษการเมือง, จากนาครสู่วนา, วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์, ตำราแทงเข็ม-รมยา และสรุปบทเรียนจากประสบการณ์

ไพศาล มาลาพันธ์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2551 สิริอายุ 94 ปี

นามปากกา
ไสว มาลยเวช

การศึกษา :

  • โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนพาณิชย์วิทยาลัย วิชาบริหารธุรกิจชั้นสูง

รางวัลที่ได้รับ :

  • รางวัลนราธิป พ.ศ.2546

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม

  • บันทึกนักโทษการเมือง
  • จากนาครสู่วนา
  • วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
  • ตำราแทงเข็ม-รมยา

งานเขียนอื่นๆ

  • เขียนอัตชีวประวัติตอนไปเรียนวิชาแทงเข็ม และแพทย์แผนจีน ลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
Share: | View : 637