มนันยา ธนะภูมิ

มนันยา ธนะภูมิ

ประวัติส่วนตัว :

มนันยา ธนะภูมิ เกิดเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2488 กรุงเทพฯ  หลังศึกษาจบ เข้าทำงานกับบริษัทการบินไทย และทำงานอยู่กรมชลประทานอยู่นานหลายปี ปัจจุบันลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ เธอเป็นนักเขียนเรื่องสั้น สารคดี และนักแปลนวนิยายจากภาษาอังกฤษ ผลงานที่มีชื่อเสียงคือเรื่องสั้นชุด "ชาวเขื่อน" ที่เขียนจากประสบการณ์จริงขณะติดตามสามีที่เป็นวิศวกรกรมชลประทาน ควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง เมื่อ พ.ศ. 2516

นามปากกา
มนันยา

การศึกษา :

 • โรงเรียนราชินี
 • โรงเรียนเตรียมอุดม
 • ปริญญาตรีอักษรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ได้รับทุนไปอบรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก Institut Internationale'd Administration Publique ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

รางวัลที่ได้รับ :

 • รางวัลสุรินทราชาสำหรับนักแปลดีเด่น ปี2551
 • รางวัลเชิดชูเกียรติจากกรุงเทพมหานคร ปี 2557 จากงานแปลพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง 'กลางใจราษฎร์'

ผลงาน :

ผลงานรวมเล่ม

 • เลขานินทานาย
 • ชาวเขื่อน
 • ลาก่อนกิ่วลม
 • เอ แมน คอล เป๋ง
 • รักของโอนาสซิส
 • ขี่จำปีไปเกามังกร
 • ไปซาฟารีที่ขั้ว โลกเหนือ
 • สารพันอันตราย
 • เกือบไปซะแล้ว

เรื่องสั้น

 • ก่อนจะจากกิ่วลม
 • เรื่องสั้นมนันยา
 • เพียงภาพเหมือนและความทรงจำ
 • จุดหมายปลายทางที่ดวงดาว
Share: | View : 728