มนันยา ธนะภูมิ

มนันยา ธนะภูมิ

ประวัติย่อ
มนันยา ธนะภูมิ เกิดและโตที่กรุงเทพฯ เป็นนักเรียนเก่าราชินีกับเตรียมอุดม และเป็นอักษรศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยทำงานอยู่กรมชลประทาานมานานหลายปี ปัจจุบันลาออกจากราชการก่อนเกษียณอายุ

ผลงานมีทั้งเรื่องสั้น, นวนิยาย, เรื่องแปล และสารคดีท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น เลขานินทานาย, ชาวเขื่อน, ลาก่อนกิ่วลม, เอ แมน คอล เป๋ง, รักของโอนาสซิส, ขี่จำปีไปเกามังกร, ไปซาฟารีที่ขั้ว โลกเหนือ, สารพันอันตราย, เกือบไปซะแล้ว ฯลฯ

ผลงานรวมเล่ม
- เลขานินทานาย
- ชาวเขื่อน
- ลาก่อนกิ่วลม
- เอ แมน คอล เป๋ง
- รักของโอนาสซิส
- ขี่จำปีไปเกามังกร
- ไปซาฟารีที่ขั้ว โลกเหนือ
- สารพันอันตราย
- เกือบไปซะแล้ว

เรื่องสั้น
- ก่อนจะจากกิ่วลม
- เรื่องสั้นมนันยา
- เพียงภาพเหมือนและความทรงจำ
- จุดหมายปลายทางที่ดวงดาว

Share: | View : 594