อุดม วิเศษสาธร

อุดม วิเศษสาธร

คุณอุดม วิเศษสาธร
เป็นชาวหมู่บ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เคยทำงานที่การพลังงานแห่งชาติ และธนาคารทหารไทย และอดีตผู้อำนวยการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ปัจจุบัน ปฏิบัติงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในปี 2541 เป็นต้นมา

ผลงานชิ้นแรกทางด้านวรรณกรรม คือ เรื่องสั้นชื่อ “ค่าของคน” ตีพิมพ์ในนิตยสารฟ้าเมืองไทย เมื่อประมาณปี 2511 เขียนเรื่องสั้นไว้หลายแนว แต่ไม่ได้ส่งไปตีพิมพ์และหยุดเขียนไปกว่า 20 ปี จึงกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้ง มีผลงานเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่อง ดังนี้

1. ปี 2535 หมู่บ้านท่าเข็น ได้รับรางวัลดีเด่นรวีโดมพระจันทร์ และเข้ารอบ 5 เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ปี 2537
2. ปี 2537 ผู้ยิ่งใหญ่
3. ปี 2538 บทเพลงแห่งนกกางเขน ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีก่อนวัยรุ่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2539 และเข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ปี 2540
4. ปี 2541 สายใยแห่งรัก ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีก่อนวัยรุ่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2542
5. ปี 2543 พระจันทร์สีเขียว ได้รับรางวัลชมเชย Seven Book Awards ปี 2546-2547
6. ปี 2545 แผ่นดินวิปโยค
7. ปี 2548 ต้นไม้ปฏิวัติ
8. ปี 2554 คนปลูกป่า
9. ปี 2557 เมื่อตะวันลับฟ้า ผลงานล่าสุดที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

Share: | View : 680