อุดม วิเศษสาธร

อุดม วิเศษสาธร

ประวัติส่วนตัว :

เป็นชาวหมู่บ้านท่าเข็น ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา เคยทำงานที่การพลังงานแห่งชาติ และธนาคารทหารไทย และอดีตผู้อำนวยการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ ของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) ปัจจุบัน ปฏิบัติงานรางวัลลูกโลกสีเขียว ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ในปี 2541 เป็นต้นมา
 

การศึกษา :

จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านพัฒนาเศรษฐกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รางวัลที่ได้รับ :

ผลงานชิ้นแรกทางด้านวรรณกรรม คือ เรื่องสั้นชื่อ “ค่าของคน” ตีพิมพ์ในนิตยสารฟ้าเมืองไทย เมื่อประมาณปี 2511 เขียนเรื่องสั้นไว้หลายแนว แต่ไม่ได้ส่งไปตีพิมพ์และหยุดเขียนไปกว่า 20 ปี จึงกลับมาเขียนหนังสืออีกครั้ง มีผลงานเขียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่อง ดังนี้
 

1. ปี 2535 หมู่บ้านท่าเข็น 
2. ปี 2537 ผู้ยิ่งใหญ่
3. ปี 2538 บทเพลงแห่งนกกางเขน 
4. ปี 2541 สายใยแห่งรัก 
5. ปี 2543 พระจันทร์สีเขียว 
6. ปี 2545 แผ่นดินวิปโยค
7. ปี 2548 ต้นไม้ปฏิวัติ
8. ปี 2554 คนปลูกป่า
9. ปี 2557 เมื่อตะวันลับฟ้า ผลงานล่าสุดที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น

ผลงาน :

ได้รับรางวัลดีเด่นรวีโดมพระจันทร์ และเข้ารอบ 5 เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ในเรื่อง หมู่บ้านท่าเข็น ปี 2537
ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีก่อนวัยรุ่น ในเรื่อง บทเพลงแห่งนกกางเขน จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2539 และเข้ารอบ 6 เล่มสุดท้าย รางวัลซีไรต์ ปี 2540
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทบันเทิงคดีก่อนวัยรุ่น ในเรื่อง สายใยแห่งรัก จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ปี 2542
ได้รับรางวัลชมเชย Seven Book Awards ในเรื่อง พระจันทร์สีเขียว ปี 2546-2547
Share: | View : 784