อุเทน พรมแดง

อุเทน พรมแดง

ประวัติส่วนตัว :

อุเทน พรมแดง เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายชาวไทย ได้รับรางวัลเกี่ยวกับวรรณกรรมมากมาย โดยเริ่มงานเขียนหนังสือปลายปี พ.ศ. 2543 ใช้นามปากกาว่า อุเทน พรมแดง

การศึกษา :

จบประถมศึกษาจาก โรงเรียนวัดตะพังคลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

รางวัลที่ได้รับ :

รางวัลช่อปาริชาต
รางวัล ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ
รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเรื่องสั้นสุดสัปดาห์
รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ
รางวัลชมเชยการประกวดเรื่องสั้น
รางวัลอนุสรณ์ อ.ไชยวรศิลป์
รางวัลชมเชยการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล 7 Book Awards
รางวัลพิเศษต้นฉบับเข้ารอบสุดท้ายการประกวดต้นฉบับวรรณกรรมเยาวชนจินตนาการสร้างสรรค์
รางวัลดวงดาว
รางวัล ดีเด่น จากรวมเรื่องสั้นชุด "โลกสีเทา"และ รางวัล Jury 's Mention จากรวมเรื่องสั้นชุด "เหนือนาฏกรรม" รางวัล Young Thai Artist Award (ศิลปะเพื่อเยาวชนไทย) จากมูลนิธิซีเมนต์ไทย
รางวัลชมเชยการประกวดเรื่องสั้น รางวัลวิชิต โรจนประภา
รางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ)
รางวัลชมเชยจากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
รางวัลชนะเลิศ รางวัลพานแว่นฟ้า จากเรื่อง "คืนวันเพ็ญ" รวมอยู่ในรวมเรื่องสั้นชุด "ต้นไม้ประหลาด"
เคยเข้ารอบสุดท้ายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์)

ผลงาน :

มีผลงานวรรณกรรมผ่านการตีพิมพ์แล้วทั้งหมด 13 เล่ม ได้แก่
-พ.ศ. 2546ต้นไม้ประหลาด (รวมเรื่องสั้นรอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ , รางวัลชมเชยจากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และรางวัลชมเชย 7 Book Awards ประจำปี พ.ศ. 2546-2547) โดยสำนักพิมพ์ดับเบิ้ลนายน์
-พ.ศ. 2547นักเล่าเรื่องโกหก (รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่นจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2548) โดยสำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่นสังหรณ์โหด (รวมเรื่องสั้น) โดยสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊คส์
-พ.ศ. 2548ไฟ ควัน ม่านหมอก (รวมเรื่องสั้น) โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ปผลไม้สีขาวของดาวดวงจิ๋ว (นวนิยายวรรณกรรมเยาวชนรางวัลพิเศษ ต้นฉบับเข้ารอบสุดท้ายการประกวดต้นฉบับวรรณกรรมเยาวชนจินตนาการสร้างสรรค์ รางวัลดวงดาว) โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ปโลกสีเทา (รวมเรื่องสั้นรอบสุดท้ายรางวัล Young Thai Artist Award 2004) โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ในกรงขัง (นวนิยาย) โดยสำนักพิมพ์วสี ครีเอชั่น
-พ.ศ. 2549สุริยคราส (นวนิยาย) โดยสำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ปเหนือนาฏกรรม (รวมเรื่องสั้นรอบสุดท้ายรางวัล Young Thai Artist Award 2005) โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
-พ.ศ. 2550เรื่องลับดารา (รวมเรื่องสั้น) โดยสำนักพิมพ์ UP2007เสียงหอนในห้องมืด (นวนิยาย) โดยสำนักพิมพ์โปรยปัน
-พ.ศ. 2551จะตาย...ยังไม่รู้ตัว (รวมเรื่องสั้น) โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์นิยายเหนือรางเหล็ก (นวนิยายกึ่งเรื่องสั้น) โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์
Share: | View : 942